Công văn 10468/VPCP-KTN

Công văn 10468/VPCP-KTN thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống trợ giúp hàng hải trên tuyến luồng Hải Phòng theo hình thức BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10468/VPCP-KTN thực hiện Dự án đầu tư xây dựngtuyến luồng Hải Phòng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10468/VPCP-KTN
V/v: thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống trợ giúp hàng hải trên tuyến luồng Hải Phòng theo hình thức BT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8895/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2012) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9914/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 11 năm 2012) và Tài chính (công văn số 16976/BTC-ĐT ngày 05 tháng 12 năm 2012) về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hỗ trợ hàng hải (hệ thống VTS) trên tuyến luồng Hải Phòng theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nguyên tắc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hỗ trợ hàng hải trên tuyến luồng Hải Phòng theo hình thức Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải quyết định việc lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư của Dự án.

3. Về nguồn vốn thực hiện: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thống nhất việc thanh toán hoàn trả kinh phí cho nhà đầu tư từ nguồn phí cảng vụ hàng hải và phí bảo đảm hàng hải được giữ lại hàng năm theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng; 
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10468/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10468/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10468/VPCP-KTN thực hiện Dự án đầu tư xây dựngtuyến luồng Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10468/VPCP-KTN thực hiện Dự án đầu tư xây dựngtuyến luồng Hải Phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10468/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực20/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10468/VPCP-KTN thực hiện Dự án đầu tư xây dựngtuyến luồng Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10468/VPCP-KTN thực hiện Dự án đầu tư xây dựngtuyến luồng Hải Phòng

              • 20/12/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/12/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực