Công văn 1047/TM-XNK

Công văn số 1047/TM-XNK ngày 03/03/2004 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2401 để chế biến xuất khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 1047/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2401 chế biến xuất khẩu


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1047/TM-XNK
V/v nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2401 để chế biến xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Trả lời đề nghị của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại văn bản số 279/TLVN-CV-KLTKH ngày 08 tháng 10 năm 2003 và số 27/TLVN-CV-KTKH ngày 19 tháng 02 năm 2004 về việc đăng ký hạn ngạch thuế quan mặt hàng thuốc lá lá nguyên liệu năm 2004 phục vụ chế biến xuất khẩu, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ đề nghị của Bộ Công nghiệp tại văn bản số 5616/CV-TDTP ngày 12 tháng 12 năm 2003 về hạn ngạch thuế quan năm 2004 đối với thuốc lá lá nguyên liệu,

Bộ Thương mại đồng ý Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của năm 2004 mặt hàng thuốc lá lá nguyên liệu (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu là 2401) với số lượng: 14.604 tấn (viết bằng chữ: Mười bốn ngàn sau trăm lẻ bốn tấn) trong đó 3.600 tấn làm nguyên liệu sản xuất thuốc lá xuất khẩu và 11.004 tấn làm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu. Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam là đầu mối nhận hạn ngạch cho các đơn vị thành viên của Tổng Công ty nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển của Tổng Công ty và tăng cường sự phân công, hợp tác có hiệu quả giữa các đơn vị thành viên.

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại và các quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1047/TM-XNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1047/TM-XNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2004
Ngày hiệu lực03/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1047/TM-XNK

Lược đồ Công văn 1047/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2401 chế biến xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1047/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2401 chế biến xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1047/TM-XNK
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýMai Văn Dâu
        Ngày ban hành03/03/2004
        Ngày hiệu lực03/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1047/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2401 chế biến xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1047/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 2401 chế biến xuất khẩu

            • 03/03/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/03/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực