Công văn 10482/TCHQ-TXNK

Công văn 10482/TCHQ-TXNK năm 2016 kiểm tra trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 10482/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016 đã được thay thế bởi Công văn 905/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2017 và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2017.

Nội dung toàn văn Công văn 10482/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10482/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra trị giá hải quan.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo công tác tăng cường quản lý trị giá trong thực trạng hiện nay đối với trường hợp chuyển kiểm tra sau thông quan nêu tại điểm g2 khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả tham vấn do khâu thông quan chuyển đối với trường hợp nêu tại điểm g2 khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC nêu trên (cụ thể trường hợp: cơ quan hải quan có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo khi tham vấn nhưng người khai hải quan không đồng ý với cơ sở bác bỏ của cơ quan hải quan; người khai hải quan đồng ý với cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của cơ quan hải quan nhưng không thực hiện khai bổ sung).

2. Căn cứ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của cơ quan hải quan hoặc ý kiến của người khai hải quan tại Biên bản tham vấn đã đồng ý cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của cơ quan hải quan để thực hiện bác bỏ trị giá khai báo, xác định lại trị giá theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Thực hiện cập nhật kết quả kiểm tra sau thông quan vào hệ thống cơ sở dữ liệu trị giá theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Cục KTSTQ, Vụ Thanh tra kiểm tra, Cục Điều tra chống buôn lậu (để p/h);
- Lưu VT, TXNK (Hoa - 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10482/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10482/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2016
Ngày hiệu lực04/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10482/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10482/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10482/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành04/11/2016
        Ngày hiệu lực04/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10482/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10482/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2016