Công văn 10485/TCHQ-TXNK

Công văn 10485/TCHQ-TXNK về phân công triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2014 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10485/TCHQ-TXNK phân công triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2014


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10485/TCHQ-TXNK
V/v phân công triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2014

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Thông báo số 523/TB-BTC ngày 5/8/2014 về việc phân công triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2014, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Về công tác thu NSNN:

Tiếp tục thực hiện theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thu NSNN hàng tháng theo công văn 3030/TCHQ-TXNK ngày 4/6/2013 của Tổng cục Hải quan; thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm tăng thu NSNN, đôn đốc thu hồi nợ thuế.

2. Về các biện pháp chống thất thu:

Tăng cường các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gian lận, chiếm đoạt thuế; báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp chống thất thu (như mẫu đính kèm) về Tổng cục Hải quan theo định kỳ hàng tháng vào ngày 10 của tháng tiếp theo.

2. Về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa:

Thực hiện hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa theo đúng quy định hiện hành; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế để tránh thất thoát NSNN; đồng thời không gây phiền hà cho doanh nghiệp trong việc hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP TCHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK(3). L.Nga

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN …………..
--------

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU NSNN

Tháng …… năm ……
(Đính kèm công văn số                     ngày       /        /        của Cục Hải quan…….)

ĐVT: triệu đồng

 

Chỉ tiêu

Trong tháng

Lũy kế

Dự kiến cả năm

Ghi chú

1

Thu hồi nợ thuế

 

 

 

 

Thu hồi nợ quá hạn quá 90 ngày

 

 

 

 

+ Số thu hồi nợ thuế quá hạn của các tờ khai phát sinh từ năm 2013 về trước

 

 

 

 

+ Số thu hồi nợ thuế quá hạn của các tờ khai phát sinh trong năm 2014

 

 

 

 

2

Hàng TN-TX đến thời hạn chưa thực hiện xuất khẩu

 

 

 

 

3

HĐ gia công đến thời hạn chưa thanh khoản, hàng SXXK đến thời hạn chưa thực hiện xuất khẩu

 

 

 

 

4

Kiểm tra sau thông quan

 

 

 

 

4.1

Kiểm tra tại DN.

 

 

 

 

 

- Tổng số lượt

 

 

 

 

 

- Số tiền đã quyết định ấn định

 

 

 

 

 

- Số đã thu

 

 

 

 

 

- Số điều chỉnh lại

 

 

 

 

 

- Số còn phải thu

 

 

 

 

4.2

Kiểm tra tại cơ quan Hải quan

 

 

 

 

 

- Tổng số lượt

 

 

 

 

 

- Số tiền đã ấn định

 

 

 

 

 

- Số đã thu

 

 

 

 

 

- Số điều chỉnh lại

 

 

 

 

 

- Số còn phải thu

 

 

 

 

5

Chống buôn lậu

 

 

 

 

 

Số vụ đã phát hiện, bắt giữ, tịch thu

 

 

 

 

 

Trị giá hàng vi phạm

 

 

 

 

 

Số thuế phải truy thu do đã phát hiện

 

 

 

 

 

Số đã thu

 

 

 

 

 

Số còn phải thu

 

 

 

 

6

Rà soát, chống thất thu qua thuế suất, số lượng

 

 

 

 

7

Rà soát mặt hàng rủi ro về giá, chống thất thu qua giá

 

 

 

 

8

Giải pháp khác (ghi cụ thể)

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

……….., ngày ….. tháng ….. năm …
CỤC TRƯỞNG
(ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10485/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10485/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2014
Ngày hiệu lực22/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10485/TCHQ-TXNK phân công triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10485/TCHQ-TXNK phân công triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10485/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành22/08/2014
        Ngày hiệu lực22/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10485/TCHQ-TXNK phân công triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2014

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10485/TCHQ-TXNK phân công triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2014

              • 22/08/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/08/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực