Công văn 1049/UBND-TH

Công văn 1049/UBND-TH năm 2020 về tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 1049/UBND-TH 2020 tạm dừng một số hoạt động thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1049/UBND-TH
Về tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Du lịch;
- Sở Công Thương:
- Sở Văn hóa và Thể Thao;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Căn cứ kết luận của Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp ngày 23 tháng 3 năm 2020; đề nghị của Sở Văn hóa và Thể Thao tại Công văn số 1624/SVHTT-VP ngày 24 tháng 3 năm 2020 về tạm ngừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố; đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ từ 30 người trở lên), Câu lạc bộ bida, Phòng tập thể hình (Gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc trên địa bàn thành phố kể từ 18 giờ, ngày 24 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

2. Giao Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Công Thương, các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng TH (2b);
- Lưu: VT, (TH/V)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Thuộc tính Công văn 1049/UBND-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1049/UBND-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2020
Ngày hiệu lực24/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(25/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1049/UBND-TH 2020 tạm dừng một số hoạt động thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1049/UBND-TH 2020 tạm dừng một số hoạt động thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1049/UBND-TH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Liêm
        Ngày ban hành24/03/2020
        Ngày hiệu lực24/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (25/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1049/UBND-TH 2020 tạm dừng một số hoạt động thành phố Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1049/UBND-TH 2020 tạm dừng một số hoạt động thành phố Hồ Chí Minh

              • 24/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực