Công văn 10490/BTC-TCT

Công văn số 10490/BTC-TCT về việc áp dụng mẫu tờ khai theo ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10490/BTC-TCT áp dụng mẫu tờ khai theo ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10490/BTC-TCT

V/v: áp dụng mẫu tờ khai theo ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ban hành hệ thống mẫu biểu mới, người nộp thuế phải thực hiện theo các mẫu biểu này khi khai thuế với cơ quan thuế.                                                                

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế đang sử dụng ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) do ngành thuế cung cấp thì tiếp tục sử dụng các mẫu tờ khai thuế theo ứng dụng phần mềm HTKK cho đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2007 (riêng tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC được áp dụng từ kỳ quyết toán năm 2007).                                                                                                                       

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.

                                                                                                                                               


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Vụ Pháp chế;
- Vụ CS thuế;
- Cục Tin học thống kê;
- Các Ban, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b))

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Phạm Duy Khương

                                                                                                                                               

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10490/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10490/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2007
Ngày hiệu lực07/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10490/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 10490/BTC-TCT áp dụng mẫu tờ khai theo ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10490/BTC-TCT áp dụng mẫu tờ khai theo ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10490/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/08/2007
        Ngày hiệu lực07/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10490/BTC-TCT áp dụng mẫu tờ khai theo ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10490/BTC-TCT áp dụng mẫu tờ khai theo ứng dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai

             • 07/08/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/08/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực