Công văn 10499/TCHQ-VP

Công văn 10499/TCHQ-VP năm 2014 về đính chính Quyết định 2441/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Nội dung toàn văn Công văn 10499/TCHQ-VP 2014 đính chính 2441/QĐ-TCHQ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10499/TCHQ-VP
V/v đính chính Quyết định số 2441/QĐ-TCCH

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố.

Tổng cục Hải quan xin đính chính nội dung Quyết định số 2441/QĐ-TCHQ ngày 15/08/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại khu vực ga hàng hóa quốc tế thuộc cửa khẩu cảng hàng không, sân bay quốc tế áp dụng hệ thống thông quan tự động, như sau:

Tại Điều 2 Quyết định số 2441/QĐ-TCHQ nêu trên: “Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ... tháng ... năm 2014” nay xin được đính chính lại là “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký..”.

Tổng cục Hải quan Việt Nam thông báo đ các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Lịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10499/TCHQ-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10499/TCHQ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10499/TCHQ-VP 2014 đính chính 2441/QĐ-TCHQ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 10499/TCHQ-VP 2014 đính chính 2441/QĐ-TCHQ
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu10499/TCHQ-VP
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Văn Lịch
       Ngày ban hành25/08/2014
       Ngày hiệu lực25/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10499/TCHQ-VP 2014 đính chính 2441/QĐ-TCHQ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10499/TCHQ-VP 2014 đính chính 2441/QĐ-TCHQ

             • 25/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực