Công văn 1052/BHXH-QLT

Công văn 1052/BHXH-QLT năm 2019 về cấp mã số bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưu trí từ nơi khác chuyển đến, hưu trí quân đội, hưu trí công an theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1052/BHXH-QLT 2019 mã số bảo hiểm xã hội cho hưu trí nơi khác chuyển đến Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/BHXH-QLT
V/v cấp mã số BHXH cho đối tượng hưu trí từ nơi khác chuyển đến, hưu trí quân đội, hưu trí công an theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các phòng nghiệp vụ.
- Bảo him xã hội quận, huyện.

Trong quá trình triển khai cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đã gặp một số vướng mắc không cấp được mã số BHXH cho đối tượng hưu trí từ nơi khác chuyển đến, hưu trí quân đội hoặc hưu trí công an (gọi chung là người tham gia). Để việc cấp thẻ BHYT cho người tham gia được kịp thời, đúng quy định BHXH Thành phố hướng dẫn quy trình cấp thẻ BHYT như sau:

1. Trường hợp đối tượng nộp hồ sơ trực tiếp tại BHXH Thành phố:

- Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả Thủ tục hành chính: hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác thông tin trên Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS và phụ lục Thành viên hộ gia đình bao gồm có CMND, số điện thoại…) chuyển phòng Chế độ BHXH.

- Phòng Chế độ BHXH: tiếp nhận hồ sơ tư Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả Thủ tục hành chính chuyển đến, lập file tổng hợp danh sách người chi tham gia BHYT (Mẫu số D03-TS) chuyên phòng Quản lý Thu qua đường truyền FTP→Traodoi_Nghiepvu→12-CĐ_BHXH→12-CĐ_BHXH→00- DANH SACH DE NGHI CAP THE HUU TRI →CHUYEN PHONG THU đồng thời gửi bản giấy mẫu TK1-TS và Phụ lục Thành viên hộ gia đình.

- Phòng Quản lý thu: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được file dữ liệu và hồ sơ giấy kèm theo từ phòng chế độ BHXH, cập nhật dữ liệu mẫu D03-TS, TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình vào phần mềm TST. Chuyển phòng Cấp số thẻ mẫu D03-TS qua đường truyền FTP→Traodoi_Nghiepvu→12-CĐ_BHXH→12-CĐ_BHXH→00- DANH SACH DE NGHI CAP THE HUU TRI→CHUYEN PHONG CAP SO THE để in thẻ BHYT cho người tham gia.

- Phòng Cấp Số thẻ: Căn cứ file danh sách đề nghị cấp thẻ hưu (mẫu 03-TS) trên FTP thực hiện kiểm tra, rà soát dữ liệu cấp thẻ và in thẻ BHYT cho người tham gia. Chuyển thẻ BHYT và danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS) cho phòng Chế độ BHXH để trả cho người tham gia. Thời hạn giải quyết hồ sơ là 03 ngày.

2. Trường hợp nộp hồ sơ qua Bưu điện không gửi mẫu TK1-TS và phụ lục Thành viên hộ gia đình:

- Phòng Chế độ BHXH: lập Mẫu số D03-TS chuyển phòng Quản lý Thu qua đường truyền FTP→Traodoi_Nghiepvu→12-CĐ_BHXH→00- DANH SACH DE NGHI CAP THE HUU TRI→CHUYEN PHONG THU.

- Phòng Quản lý thu: kiểm tra, rà soát nếu người tham gia chưa có mã số BHXH, lập mẫu C02-TS kèm Danh sách không in được thẻ BHYT trả lại phòng Chế độ BHXH.

- Phòng Chế độ BHXH: chuyển danh sách không cấp được thẻ BHYT lên đường truyền FTP→Traodoi_Nghiepvu→12-CĐ_BHXH→00- DANH SACH DE NGHI CAP THE HUU TRI→QUAN HUYEN CAP THE

- BHXH quận_huyện:

+ Hàng ngày BHXH quận huyện vào đường truyền FPT →12-CĐ_BHXH→00- DANH SACH DE NGHI CAP THE HUU TRI→QUAN HUYEN CAP THE lấy danh sách người tham gia không in được thẻ BHYT.

+ Thông báo cho người tham gia liên hệ BHXH  quận, huyện để kê khai mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình. Căn cứ mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình tổ chính sách lập mẫu D03-TS chuyển tổ quản lý thu kèm Mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình

+ Tổ Quản lý thu phối hợp tổ cấp số thẻ thực hiện cập nhật dữ liệu mẫu D03-TS, TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình vào phần mềm TST để cấp và in thẻ BHYT nhanh để trả ngay cho người tham gia.

Yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH quận, huyện, thực hiện theo đúng nội dung trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Thành phố (phòng Quản lý thu) để hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như  trên;
- Giám đốc, các Phó giám đốc (để b/c);
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận huyện;
- Website BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, QLT (Thi)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1052/BHXH-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1052/BHXH-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2019
Ngày hiệu lực17/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1052/BHXH-QLT

Lược đồ Công văn 1052/BHXH-QLT 2019 mã số bảo hiểm xã hội cho hưu trí nơi khác chuyển đến Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1052/BHXH-QLT 2019 mã số bảo hiểm xã hội cho hưu trí nơi khác chuyển đến Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1052/BHXH-QLT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLưu Thị Thanh Huyền
        Ngày ban hành17/05/2019
        Ngày hiệu lực17/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1052/BHXH-QLT 2019 mã số bảo hiểm xã hội cho hưu trí nơi khác chuyển đến Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1052/BHXH-QLT 2019 mã số bảo hiểm xã hội cho hưu trí nơi khác chuyển đến Hồ Chí Minh

             • 17/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực