Công văn 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Công văn 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2016 sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 81/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2016 sơ kết 3 năm thi hành 81/2013/NĐ-CP


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/BTP-QLXL VPHC&TDTHPL
V/v kết 03 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 19/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP) Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng đChính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và các địa phương đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp, bước đầu thu được một số kết quả quan trọng trong việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi cả nước. Sau gần 03 năm thực hiện, bên cạnh nhng kết quả đạt được, việc triển khai áp dụng các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là các quy định về vấn đề giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP....

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 04/02/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Xuất phát từ phạm vi, đối tượng điều chỉnh, tính chất của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ kết quả đạt được trong triển khai áp dụng các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP cũng như những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành, những định hướng cho việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, tổ chức triển khai hoạt động sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP bằng hình thức tổng hợp báo cáo (theo mẫu Đcương hướng dẫn báo cáo được gửi kèm theo Công văn này) và gửi Báo cáo kết quả sơ kết về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 10/5/2016 để tng hp, báo cáo Chính phủ.

Thời điểm lấy số liệu và tổng hợp báo cáo: Từ khi Nghị định số 81/2013/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 19/7/2013) đến ngày 30/3/2016.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đồng chí Phạm Thị Hồng Vân - chuyên viên Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, SĐT: 04.62739796 - 0967.072.792).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Phó TTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở TP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện): Cục Công nghệ thông tin;
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Công văn s
ố 1052/BTP-QLXL VPHC&TDTHPL ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tư pháp)

I. Tình hình tổ chức triển khai Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

1. Đánh giá chung:

1.1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện;

1.2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn.

2. Kết quả thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP:

2.1. Kết quả thực hiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (Chương I Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

2.2. Kết quả thực hiện các quy định quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Chương II Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

2.3. Kết quả thực hiện quy định về mẫu biên bản và mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính.

II. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong triển khai áp dụng các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

1. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện các nội dung quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

3. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập khác.

4. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc.

III. Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

 

Thuộc tính Công văn 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2016
Ngày hiệu lực05/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Lược đồ Công văn 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2016 sơ kết 3 năm thi hành 81/2013/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2016 sơ kết 3 năm thi hành 81/2013/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành05/04/2016
        Ngày hiệu lực05/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2016 sơ kết 3 năm thi hành 81/2013/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1052/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2016 sơ kết 3 năm thi hành 81/2013/NĐ-CP

           • 05/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực