Công văn 10530/VPCP-QHQT

Công văn 10530/VPCP-QHQT năm 2017 về việc sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho lĩnh vực cung cấp nước sạch và xử lý nước thải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10530/VPCP-QHQT 2017 sử dụng ODA vốn vay nước sạch xử lý nước thải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10530/VPCP-QHQT
V/v sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho lĩnh vực cung cấp nước sạch và xử lý nước thải

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5368/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 7 năm 2017 về tình hình thực hiện các dự án ODA và vốn vay ưu đãi cho lĩnh vực cung cấp nước sạch và xử lý nước thải, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 12409/BTC-QLN ngày 18 tháng 9 năm 2017, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho lĩnh vực cấp nước tại khu vực nông thôn, thoát nước, vệ sinh môi trường và xử lý nước thải.

2. Các địa phương sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi đầu tư cho lĩnh vực trên phải bảo đảm: Thuộc danh mục đầu tư công trung hạn của địa phương được phê duyệt; đáp ứng khả năng trả nợ vốn vay. Khi xây dựng dự án phải: rà soát quy mô phù hợp, chấp hành đúng quy định về định mức kinh tế, kỹ thuật. Dự án xử lý nước thi phải đạt tiêu chuẩn về môi trường, đảm bảo công nghệ tiên tiến và rút kinh nghiệm từ Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cần Thơ do Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tài trợ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí lựa chọn, thẩm định kỹ sự cần thiết, phương án tài chính và hiệu quả của dự án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Việc vay vốn cho lĩnh vực này phải đảm bảo bố trí trong kế hoạch ngân sách và vay nợ công trung hạn và hàng năm.

4. Về cơ chế tài chính:

- Trường hợp các địa phương vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương sẽ áp dụng cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trường hợp doanh nghiệp vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi để thực hiện các dự án cấp nước sẽ áp dụng cơ chế vay lại 100% vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi, điều kiện vay lại theo quy định hiện hành.

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật cho sát với thực tế các quy định hiện hành về các định mức kinh tế - kỹ thuật để xây dựng định mức chi phí quản lý, vận hành các công trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10530/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10530/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2017
Ngày hiệu lực04/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10530/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 10530/VPCP-QHQT 2017 sử dụng ODA vốn vay nước sạch xử lý nước thải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10530/VPCP-QHQT 2017 sử dụng ODA vốn vay nước sạch xử lý nước thải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10530/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành04/10/2017
        Ngày hiệu lực04/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10530/VPCP-QHQT 2017 sử dụng ODA vốn vay nước sạch xử lý nước thải

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10530/VPCP-QHQT 2017 sử dụng ODA vốn vay nước sạch xử lý nước thải

             • 04/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực