Công văn 10547/TCHQ-TXNK

Công văn 10547/TCHQ-TXNK năm 2014 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10547/TCHQ-TXNK 2014 xử lý nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10547/TCHQ-TXNK
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tĩnh.
(Số 86 Phan Đình Phùng - Tỉnh Hà Tĩnh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 73 XNK/KH ngày 05/8/2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tĩnh về việc đề nghị xin xóa phần nợ thuế 112.116.497 đồng mà Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã bù trừ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

Số tiền thuế đề nghị xóa nêu trên đã được nộp vào Ngân sách nhà nước.

Theo quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 thì chỉ xóa nợ đối với các khoản còn nợ. Số tiền thuế đã nộp vào NSNN thì không phải là số thuế còn nợ. Do đó, không có cơ sở để xem xét, giải quyết việc Công ty đề nghị xóa phần nợ thuế đối với 112.116.497 đồng đã được Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh bù trừ, nộp vào NSNN.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tĩnh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b), (Xuân).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10547/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10547/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10547/TCHQ-TXNK 2014 xử lý nợ thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10547/TCHQ-TXNK 2014 xử lý nợ thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10547/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành25/08/2014
        Ngày hiệu lực25/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10547/TCHQ-TXNK 2014 xử lý nợ thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10547/TCHQ-TXNK 2014 xử lý nợ thuế

             • 25/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực