Công văn 1055/TCT-CS

Công văn 1055/TCT-CS về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1055/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1055/TCT-CS
V/v chính sách thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
(Đ/c: Số 2A Đinh Lễ, Hà Nội, Việt Nam)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1648/C66-P5 ngày 19/12/2011 của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về chính sách thuế đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định tại nội luật

Theo nội dung Quyết định số 4677/QĐ-BCA-H41 ngày 24/10/2011 và Quyết định 5094/QĐ-BCA-C61 ngày 1/12/2011 của Bộ Công an thì Tiểu dự án 5 và 6 thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn cho lực lượng cảnh sát PCCC, giai đoạn II” là dự án sử dụng vốn ODA vay của Chính phủ Áo. Do đó, chính sách thuế đối với nhà thầu thực hiện Tiểu dự án 5 và 6 thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn cho lực lượng cảnh sát PCCC, giai đoạn II” thực hiện theo quy định Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Tại điểm 3 Mục III Thông tư số 123/2007/TT-BTC nêu trên quy định về chính sách thuế đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA vay như sau:

“3.1. Thuế NK, thuế XK, thuế TTĐB, thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu:

a. Nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án ODA vay nộp thuế NK, thuế TTĐB (nếu có), thuế GTGT theo quy định của Luật thuế XK, thuê NK, Luật thuế TTĐB, Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

b. Nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được miễn thuế NK và không phải trả thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu vào Việt Nam theo phương thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công công trình, dự án ODA vay và được miễn thuế XK khi tái xuất như hướng dẫn tại Điểm 3.1.b, Mục II Thông tư này.

3.2. Thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác đối với cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam:

Nhà thầu chính cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Chủ dự án ODA vay phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của luật pháp thuế, phí, lệ phí.

Nhà thầu phụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhà thầu chính của dự án ODA vay nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế khác theo quy định của luật pháp thuế, phí, lệ phí…”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với chủ dự án để cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ Tiểu dự án 5 và 6 thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn cho lực lượng cảnh sát PCCC, giai đoạn II” thì nhà thầu nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định tại điểm 3.1, 3.2 Mục III Thông tư 123/2007/TT-BTC nêu trên

2. Việc thực hiện Điều ước quốc tế.

Tại điểm 3 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC nêu trên quy định:

“3. Thực hiện các điều ước quốc tế:

Trường hợp tại điều ước quốc tế (kể cả điều ước quốc tế về ODA) mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về thuế liên quan đến việc thực hiện một dự án ODA cụ thể, khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ODA đó thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết”.

Tại Điều 4 bản tiếng Anh Hiệp định Tín dụng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Áo quy định:

“All taxes, duties or other charges levied by the Socialist Republic of Viet Nam applicate to this Agreement and each Individual Credit Agreement, will be for the account of the Borrower and payable by the Borrower, for the avoidance of doubt the foregoing shall not apply to taxes, duties or other charges applicable to supply contracts”.

Tạm dịch là:

“Tất cả các khoản thuế nội địa, thuế hải quan hoặc các khoản thu (phí) khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng đối với Hiệp định này và Hiệp định tín dụng riêng lẻ sẽ được tính cho Bên vay và do Bên vay trả, để tránh nghi ngờ những điều nêu trên không áp dụng thuế nội địa, thuế hải quan hoặc các khoản thu (phí) khác đối với các hợp đồng cung cấp”.

Như vậy, Hiệp định Tín dụng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Áo chỉ quy định bên vay có trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí liên quan đến khoản vay, không quy định việc miễn thuế cho nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án. Vì vậy, Công ty Rosenbauer International AG là nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Chủ dự án để cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ Tiểu dự án 5 và 6 thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị chữa cháy và cấp cứu sự cố hỏa hoạn cho lực lượng cảnh sát PCCC, giai đoạn II” phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

Trường hợp Công ty Rosenbauer International AG là đối tượng cư trú của nước Áo ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì nghĩa vụ thuế của Công ty Rosenbauer International AG được áp dụng theo quy định tại Hiệp định đã ký kết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục QLN&TCĐN;
- Vụ HTQT, CST, PC (BTC);
- Vụ HTQT, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1055/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1055/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2012
Ngày hiệu lực23/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1055/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1055/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1055/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành23/03/2012
        Ngày hiệu lực23/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1055/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1055/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu

           • 23/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực