Công văn 1055/TTg-KTTH

Công văn số 1055/TTg-KTTH về việc huy động vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1055/TTg-KTTH huy động vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1055/TTg-KTTH
V/v huy động vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản số 4089/BTC-NSNN ngày 26 tháng 3 năm 2007 và 7646/BTC-NSNN ngày 11 tháng 6 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3099/BKH-TCTT ngày 08 tháng 5 năm 2007 về việc báo cáo tình hình huy động vốn của ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình huy động vốn của ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước tại các văn bản nêu trên. Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn chỉnh nội dung Báo cáo; trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

2. Các địa phương có mức dư nợ từ nguồn vốn huy động vượt quá mức quy định của Luật Ngân sách nhà nước cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện việc huy động vốn phù hợp với khả năng trả nợ của ngân sách địa phương, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn vốn huy động đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Trong năm 2007, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan và địa phương, nghiên cứu, sửa đổi các nội dung hướng dẫn quản lý nguồn vốn huy động quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước theo hướng quản lý chặt chẽ nguồn vốn này, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định và phê duyệt phương án huy động vốn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 80

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1055/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1055/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2007
Ngày hiệu lực02/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1055/TTg-KTTH

Lược đồ Công văn 1055/TTg-KTTH huy động vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1055/TTg-KTTH huy động vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1055/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành02/08/2007
        Ngày hiệu lực02/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1055/TTg-KTTH huy động vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1055/TTg-KTTH huy động vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương

             • 02/08/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/08/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực