Công văn 1056/BKHĐT-VP

Công văn 1056/BKHĐT-VP năm 2020 về tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1056/BKHĐT-VP 2020 tiếp tục tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/BKHCN-VP
V/v tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ.

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và văn bản số 9816-CV/BTGTW ngày 03/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (gửi kèm theo), tiếp theo văn bản số 1029/BKHĐT-VP ngày 02/12/2020 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho các sự kiện lớn, tập trung đông người của đất nước nói chung và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, rà soát, cập nhật các kịch bản phòng, chống dịch, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện chiến lược kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài, tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội.

3. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế; chủ động đề nghị các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác tại Bộ nghiêm túc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch.

4. Các cơ quan truyền thông của Bộ đẩy mạnh việc tuyên truyền cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, thực hiện tốt yêu cầu 5K; tiếp tục cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, thực hiện khai báo điện tử, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh.

Thông báo tới các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN cơ quan;
- TTTH (để đưa tin);
- VP: LĐVP, các đơn vị thuộc VP (để t/h);
- Lưu: VT, P.KSTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1056/BKHĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1056/BKHĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2020
Ngày hiệu lực11/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(20/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1056/BKHĐT-VP

Lược đồ Công văn 1056/BKHĐT-VP 2020 tiếp tục tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1056/BKHĐT-VP 2020 tiếp tục tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1056/BKHĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Đức Tâm
        Ngày ban hành11/12/2020
        Ngày hiệu lực11/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (20/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1056/BKHĐT-VP 2020 tiếp tục tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1056/BKHĐT-VP 2020 tiếp tục tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19

             • 11/12/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/12/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực