Công văn 1056/BNN-KHCN

Công văn 1056/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương thực hiện năm 2012 sang năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1056/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/BNN-KHCN
Về việc điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương thực hiện năm 2012 sang năm 2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Trung tâm chuyn giao Công nghệ và Khuyến nông

Trả lời Công văn số 25/CV-TTCG ngày 04 tháng 2 năm 2013 của Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông về việc điều chỉnh một số nội dung, địa điểm và kinh phí thực hiện dự án khuyến nông năm 2012 sang năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến sau:

- Đồng ý với đề xuất việc điều chỉnh một số nội dung, địa điểm và kinh phí năm 2012 sang thực hiện năm 2013 của Dự án khuyến nông "Chuyn đi cơ cu, luân canh và tăng vụ cây trồng" do TS. Phạm Văn Dân, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông làm chủ nhiệm, tại phụ lục đính kèm.

- Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo và đôn đốc chủ nhiệm dự án thực hiện đầy đủ khối lượng các nội dung và đảm bảo công tác giải ngân theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- TT KNQG;
- Cục Trồng trọt;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG NĂM 2012 CHUYỂN SANG THỰC HIỆN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Công văn số 1056/BNN-KHCN ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Tên dự án, đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án, Quyết định phê duyệt

Nội dung điều chỉnh/chuyn sang thực hiện năm 2013

Kinh phí điều chỉnh/chuyển

(1.000 đ)

- Chuyển đổi cơ cấu, tăng vụ và luân canh cây trồng,

- Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông;

TS. Phạm Văn Dân,

- Quyết định phê duyệt số 1718/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/08/2011.

Hội nghị tổng kết mô hình sản xuất khoai tây đông trên đất 2 vụ lúa tại Ninh Bình (Trung tâm CGCN & KN thực hiện)

3.010

Đào tạo tập hun, hội nghị tng kết, công chỉ đạo mô hình sản xuất bí xanh vụ đông tại Nam Định (Trung tâm CGCN & KN thực hiện)

25.640

Mô hình sản xut khoai sọ (Trung tâm CGCN & KN thực hiện)

17.880

Đào tạo, tổng kết, quản lý mô hình sản xuất giống ngô lai F1 tại Tp. Hồ Chí Minh (Viện Khoa học KT NN miền Nam thực hiện)

64.250

Tổng kết, hội nghị tham quan và công chỉ đạo mô hình sản xuất giống ngô lai F1 tại Ninh Thuận (Viện Khoa học KT NN miền Nam thực hiện)

10.500

Tng kết, công chỉ đạo, tập hun, tham quan mô hình sản xuất ngô đông xuân tại Long An (Trung tâm KN Long An thực hiện)

24.755

Hội nghị tổng kết, công chỉ đạo, tham quan mô hình sản xuất rau bốn vụ (Viện Cây lương thực và Cây thực phm thực hiện)

10.820

Chuyển 25 ha mô hình sản xuất đậu tương hè chưa thực hiện năm 2012 sang năm 2013 (Trung tâm Khuyến nông -KN Tp Cần Thơ thực hiện)

114.237,5

 

Tng s

271.092,5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1056/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1056/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2013
Ngày hiệu lực21/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1056/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1056/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1056/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Tấn Hinh
        Ngày ban hành21/02/2013
        Ngày hiệu lực21/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1056/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1056/BNN-KHCN điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương

              • 21/02/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/02/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực