Công văn 1056/TCTHADS-VP

Công văn 1056/TCTHADS-VP năm 2015 thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1056/TCTHADS-VP 2015 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/TCTHADS-VP
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Hệ thống Thi hành án dân sự thường xuyên, kịp thời phản ánh những kết quả, đóng góp của Hệ thống Thi hành án dân sự đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương thông qua việc giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo vệ pháp chế XHCN, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống Thi hành án dân sự, nhất là các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương cũng còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, chậm được khắc phục, làm ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh, uy tín, vị thế của Hệ thống Thi hành án dân sự và niềm tin của Nhân dân đối với hoạt động của Hệ thống.

Để tiếp tục tạo sự đồng thuận, ủng hộ của dư luận xã hội đối với các hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự, nâng cao hiệu quả của công tác báo chí trong hoạt động thi hành án dân sự, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, chấn chỉnh và có biện pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) đối với lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Nhận được Công văn này, đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để báo cáo);
- Đ/c Tổng Cục trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c PTCT (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Cục Công tác phía Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1056/TCTHADS-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1056/TCTHADS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2015
Ngày hiệu lực14/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1056/TCTHADS-VP 2015 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1056/TCTHADS-VP 2015 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1056/TCTHADS-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýMai Lương Khôi
        Ngày ban hành14/04/2015
        Ngày hiệu lực14/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1056/TCTHADS-VP 2015 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1056/TCTHADS-VP 2015 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

             • 14/04/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/04/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực