Công văn 1056/TTg-QHQT

Công văn số 1056/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ OFID tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1056/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ OFID tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1056/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ OFID tài trợ

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5259/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 7 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo tỉnh Hà Tĩnh" với tổng kinh phí là 12.012.353 USD (trong đó vốn vay ODA của Quỹ OFID là 10 triệu USD, vốn đối ứng 2.012.353 USD).

- Cơ chế tài chính: Chính phủ cấp phát phần vốn vay của OFID: 92% cho xây dựng cơ bản, 8% cho hành chính sự nghiệp. Phần vốn đối ứng: ngân sách địa phương cấp 62%, người dân hưởng lợi đóng góp 38%.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan vận động Quỹ OFID tài trợ cho Dự án.

3. Sau khi OFID đồng ý tài trợ, danh mục Dự án trên trở thành danh mục tài trợ chính thức; giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định đầu tư theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc,
Các Vụ: TH, NN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1056/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1056/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1056/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1056/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ OFID tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1056/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ OFID tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1056/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1056/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ OFID tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1056/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ OFID tài trợ

              • 03/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực