Công văn 10577/BTC-QLN

Công văn 10577/BTC-QLN năm 2017 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, vốn hỗ trợ hợp tác cho Lào và Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10577/BTC-QLN 2017 nguồn viện trợ không hoàn lại vốn hỗ trợ hợp tác Lào Campuchia


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10577/BTC-QLN
V/v xây dựng dự toán NSNN năm 2018 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, vn hỗ trợ hợp tác cho Lào và Campuchia.

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: UBND tỉnh Điện Biên

Để triển khai xây dng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 cho các Bộ, ngành, địa phương đối với vốn viện trợ không hoàn lại và vốn hỗ trợ hợp tác của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào, Chính phủ Campuchia theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5/7/2017 của Thủng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017, Thông tư s71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020, Bộ Tài chính đề nghị quý Cơ quan:

(i) Đánh giá tình hình phân bổ, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ hợp tác cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia năm 2017 (tình hình thực hiện các d án trong 06 tháng đầu năm 2017 và dự kiến cả năm 2017);

(ii) Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2018-2020 chi tiết theo từng năm, nguồn vốn (vốn viện trợ cho Chính phủ Lào, vn viện trợ cho Chính phủ Campuchia, vốn hỗ trợ hợp tác); theo từng hoạt động chính (đào tạo, dự án) và chi tiết theo từng dự án.

S liu chi tiết đề nghị cung cấp theo mẫu tại phụ lục kèm theo công văn và gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) trước ngày 15 tháng 8 năm 2017 đtổng hợp, kịp thời hạn Bộ Tài chính xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 theo quy định.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: chuyên viên Phạm Công Minh, điện thoi 0904.131.990 hoặc email phamcongminh1@mof.gov.vn.

Bộ Tài chính xin thông báo và mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ ca Quý Cơ quan để việc xây dựng dự toán được kịp thời, đảm bảo đ kinh phí cho các nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ QHQT);

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ
TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

Nguyễn Xuân Thảo

 

BIỂU SỐ 1

PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CHO CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN CỦA LÀO VÀ CAMPUCHIA
(Kèm theo công văn số 10577/BTC-QLN ngày 10 tháng 8 năm 2017)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên chương trình dự án

Cơ quan, địa phương thực hiện

QĐ phê duyệt (cơ sở pháp lý)

Thời gian thực hiện

Tổng mức đầu tư

Tổng mức vốn viện trợ

Kinh phí viện trợ đã giao đến hết 2016

Năm 2017

Dự kiến kinh phí 2018

Dự kiến kinh phí 2019

Dự kiến kinh phí 2020

Kinh phí giao năm 2017

Kinh phí sử dụng 6 tháng đầu năm 2017

Ước cả năm 2017

1

Vốn viện trợ cho Chính phủ Lào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên chương trình/dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn viện trợ cho Chính phủ Campuchia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên chương trình/dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vốn hỗ trợ hợp tác cho Chính phủ Lào và Campuchia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên chương trình/dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 2

PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỐN VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CHO ĐÀO TẠO VỚI LÀO VÀ CAMPUCHIA
(Kèm theo công văn số 10577/BTC-QLN ngày 10 tháng 8 năm 2017)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên chương trình, dự án

Năm 2017

Dự kiến kinh phí chuyển năm 2018

Dự kiến kinh phí 2018

Dự kiến kinh phí 2019

Dự kiến kinh phí 2020

Kinh phí giao năm 2017

Kinh phí sử dụng 6 tháng đầu năm 2017

Ước cả năm 2017

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

I

BỘ NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10577/BTC-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10577/BTC-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2017
Ngày hiệu lực10/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10577/BTC-QLN 2017 nguồn viện trợ không hoàn lại vốn hỗ trợ hợp tác Lào Campuchia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10577/BTC-QLN 2017 nguồn viện trợ không hoàn lại vốn hỗ trợ hợp tác Lào Campuchia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10577/BTC-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Xuân Thảo
        Ngày ban hành10/08/2017
        Ngày hiệu lực10/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10577/BTC-QLN 2017 nguồn viện trợ không hoàn lại vốn hỗ trợ hợp tác Lào Campuchia

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10577/BTC-QLN 2017 nguồn viện trợ không hoàn lại vốn hỗ trợ hợp tác Lào Campuchia

           • 10/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực