Công văn 1058/TCT-TS

Công văn số 1058/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Nội dung toàn văn Công văn 1058/TCT-TS thu phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác khoáng sản


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1058/TCT-TS
V/v: Phí bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bến Tre

 

Trả lời công văn số 28/CT-AC ngày 13/1/2006 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về việc phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 105/2005/TT-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09/11/2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định khoáng sản “Cát” thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Tại Điểm 2 Mục I Thông tư số 105/2005/TT-BTC nêu trên quy định: “Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân (trong nước và nước ngoài) khai thác các loại khoáng sản quy định tại Điểm 1 Mục này”.

Tại Điểm 12.8 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Các Khoản phí, lệ phí mà cơ sở kinh doanh thực nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí” là Khoản chi phí hợp lý trong sản xuất kinh doanh của cơ sở kinh doanh và được trừ để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, trường hợp doanh nghiệp có thực hiện khai thác cát sông để bán thì doanh nghiệp khai thác cát thuộc đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Phí bảo vệ môi trường doanh nghiệp đã thực nộp vào ngân sách nhà nước là một trong những yếu tố cấu thành nên giá bán cát được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp khai thác cát sông khi bán cát phải sử dụng hóa đơn bán hàng theo quy định và không được ghi phí bảo vệ môi trường thành một dòng riêng trên hóa đơn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1058/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1058/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2006
Ngày hiệu lực24/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1058/TCT-TS thu phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1058/TCT-TS thu phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1058/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành24/03/2006
        Ngày hiệu lực24/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1058/TCT-TS thu phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác khoáng sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1058/TCT-TS thu phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác khoáng sản

           • 24/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực