Công văn 1058/XNK-XXHH

Công văn 1058/XNK-XXHH năm 2020 về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1058/XNK-XXHH 2020 xác định sản phẩm là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1058/XNK-XXHH
V/v cách xác định sản phẩm, hàng hóa là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2134/SCT-QLTM ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương về hướng dẫn cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1. Việc xác định và thể hiện sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam.

Việc ghi nhãn hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước và hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Nghị định s 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ. Điều 15 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và tự ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình trên nguyên tắc bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Đối với nội dung này, đề nghị S Công Thương tỉnh Bình Dương liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn theo chức năng, thẩm quyền.

Quy tắc xuất xứ hàng hóa tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (Nghị định số 31/2018/NĐ-CP) và tại các Thông tư hiện hành về quy tắc xuất xứ do Bộ Công Thương ban hành quy định cách xác định xuất xứ hàng hóa cho hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu thể hiện trên chứng từ chứng nhận xuất xứ chủ yếu nhằm mục đích hưởng ưu đãi thuế quan, phi thuế quan theo điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia và quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa.

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam và dự kiến trình Chính phủ trong Quý II năm 2021.

2. Kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu

Theo khoản 2, Điều 32, Nghị định số 31/2018/NĐ-CP , Bộ Tài chính có nhiệm vụ và quyền hạn về tổ chức thực hiện quy chế kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan. Vì vậy, đề nghị Sở Công Thương tỉnh Bình Dương liên hệ với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn theo chức năng, thẩm quyền.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trao đi để Sở Công Thương tnh Bình Dương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XXHH, vannthi.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1058/XNK-XXHH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1058/XNK-XXHH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2020
Ngày hiệu lực24/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(26/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1058/XNK-XXHH

Lược đồ Công văn 1058/XNK-XXHH 2020 xác định sản phẩm là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1058/XNK-XXHH 2020 xác định sản phẩm là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1058/XNK-XXHH
        Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
        Người kýTrần Thanh Hải
        Ngày ban hành24/09/2020
        Ngày hiệu lực24/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (26/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1058/XNK-XXHH 2020 xác định sản phẩm là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1058/XNK-XXHH 2020 xác định sản phẩm là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam

              • 24/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực