Công văn 1059/BHXH-VKH

Công văn 1059/BHXH-VKH về nghiên cứu khoa học với bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1059/BHXH-VKH nghiên cứu khoa học bảo hiểm xã hội tỉnh thành


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1059/BHXH-VKH
V/v nghiên cứu khoa học với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để khuyến khích cán bộ công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tham gia nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý, có các sáng kiến cải tiến để góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách và tổ chức thực hiện ở địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ đủ tiêu chuẩn thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiên cứu khoa học như sau:

1. Từ năm 2012 trở đi, hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ công tác và tình hình cụ thể trong tổ chức thực hiện công việc ở địa phương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét lựa chọn một vấn đề cấp bách thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp làm nội dung nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương chi tiết, dự toán kinh phí gửi về Viện Khoa học BHXH thẩm định và trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

2. Kinh phí đối với các đề tài nghiên cứu khoa học của địa phương được lấy từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp ngành của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

3. Việc đăng ký đề tài nghiên cứu, triển khai hoạt động nghiên cứu và đánh giá nghiệm thu thực hiện theo Quy chế Hoạt động khoa học của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mọi vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ Viện Khoa học BHXH:

Tel: 0432595302; Fax: 0432595301.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Viện KH (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Mẫu số 4b

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

(Ban hành kèm theo công văn số: 1059/BHXH-VKH ngày 28 tháng 3 năm 2012 của BHXH Việt Nam)

1. Tên đề tài:

2. Họ tên chủ nhiệm đề tài:

3. Học vị chủ nhiệm:

4. Đơn vị công tác:

TT

Nội dung

1

Đặt vấn đề (nêu tính cấp thiết, lý do nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu…)

2

Mục tiêu nghiên cứu

 

2.1 Mục tiêu chung

2.2. Mục tiêu cụ thể

3

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu

 

3.1. Đối tượng nghiên cứu

3.2. Địa điểm nghiên cứu

3.3. Thời gian nghiên cứu

3.4. Phương pháp nghiên cứu

3.4.1. Thiết kế nghiên cứu

3.4.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu (nếu cần)

3.4.3. Phương pháp thu thập số liệu

3.4.4. Các biến số, chỉ số và các định nghĩa dùng trong nghiên cứu

3.4.5. Phương pháp phân tích số liệu

3.4.6. Các công cụ thu thập số liệu (nếu có)

3.5. Nội dung nghiên cứu

4

Dự kiến kết quả nghiên cứu (dự kiến kết quả nghiên cứu có thể trình bày dưới dạng bảng tổng hợp phù hợp với mục tiêu và các nội dung nghiên cứu).

5

Dự kiến kết luận và khuyến nghị

6

Dự toán kinh phí chi tiết theo tiến độ thời gian nghiên cứu (cần xây dựng dự toán cụ thể làm cơ sở cho việc cấp phát kinh phí theo tiến độ nghiên cứu và thực hiện thuế thu nhập cá nhân)

7

Danh sách cán bộ thực hiện nghiên cứu (danh sách cán bộ trực tiếp tham gia và cán bộ phối hợp để thực hiện nghiên cứu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1059/BHXH-VKH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1059/BHXH-VKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1059/BHXH-VKH nghiên cứu khoa học bảo hiểm xã hội tỉnh thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1059/BHXH-VKH nghiên cứu khoa học bảo hiểm xã hội tỉnh thành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1059/BHXH-VKH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1059/BHXH-VKH nghiên cứu khoa học bảo hiểm xã hội tỉnh thành

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1059/BHXH-VKH nghiên cứu khoa học bảo hiểm xã hội tỉnh thành

              • 28/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực