Công văn 10592/VPCP-ĐMDN

Công văn 10592/VPCP-ĐMDN năm 2017 về đôn đốc phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10592/VPCP-ĐMDN 2017 phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10592/VPCP-ĐMDN
V/v đôn đốc phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, tại Quyết định số 707/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020. Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 1 Quyết định số 707/QĐ-TTg, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31 tháng 8 năm 2017, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 thuộc phạm vi quản lý.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính để tổng hợp kết quả thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10592/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10592/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10592/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 10592/VPCP-ĐMDN 2017 phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10592/VPCP-ĐMDN 2017 phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10592/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành05/10/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10592/VPCP-ĐMDN 2017 phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10592/VPCP-ĐMDN 2017 phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

             • 05/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực