Công văn 106/SXD-KHKTTĐ

Công văn 106/SXD-KHKTTĐ về công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do điều chỉnh mức lương tối thiểu kể từ ngày 01/01/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 106/SXD-KHKTTD công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/SXD-KHKTTĐ
V/v công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do điều chỉnh mức lương tối thiểu kể từ ngày 01/01/2011.

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,
Sở Xây dựng công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công thuộc hệ thống đơn giá xây dựng cơ bản đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh đã công bố, ban hành trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Các hệ số được công bố áp dụng

1. Quy định về vùng

- Vùng III: Địa bàn thành phố Quảng Ngãi, các huyện: Sơn Tịnh, Bình Sơn;

- Vùng IV: Các huyện còn lại của tỉnh;

2. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Phần lắp đặt công bố kèm theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 23/6/2008; Phần xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 23/6/2008; Phần Khảo sát công bố kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Bộ đơn giá dịch vụ công ích theo Quyết định số 217/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi được nhân với hệ số điều chỉnh KNC.

 - Hệ số điều chỉnh nhân công (KNC) tính theo công thức:

Trong đó:

+ LTTM: Lương tối thiểu mới theo vùng, quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP.

+ LTTĐG: Lương tối thiểu chung đã tính trong đơn giá (Chi phí nhân công trong các đơn giá xây dựng công trình (phần xây dựng, phần lắp đặt và phần khảo sát xây dựng) được lập với mức lương tối thiểu chung là 450.000 đồng/tháng; bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị được lập với mức lương tối thỉểu chung 540.000 đồng/tháng).

 - Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 và các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công KNC thể hiện tại bảng 1.

Bảng 1: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công

Đơn giá, mức lương

Hệ số điều chỉnh nhân công (KNC)

Đơn giá

Mức lương tối thiểu chung trong đơn giá

đồng/tháng

Vùng III

1.050.000 đồng/tháng

Vùng IV

830.000 đồng/tháng

Đơn giá phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát

450.000

2,333

1,844

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị

540.000

1,944

1,537

3. Điều chỉnh chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo các Bộ đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng, dịch vụ công ích đô thị được điều chỉnh theo phương pháp bù trừ trực tiếp. Điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình theo phương pháp bù trừ trực tiếp tham khảo theo Phụ lục số 3 tại Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được công bố kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

4. Thời gian bắt đầu áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2011.

II. Một số vấn đề lưu ý khi tổ chức thực hiện:

Việc tổ chức thực hiện hay tham khảo công bố này thuộc quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP Sở Xây dựng chỉ lưu ý một số vấn đề sau đây:

1. Những dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) xây dựng công trình đang lập hoặc đã hoàn tất nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư thì tổng mức đầu tư của dự án được xác định lại cho phù hợp với chế độ tiền lương mới.

2. Xử lý công trình chuyển tiếp

Việc xác định chi phí nhân công, máy thi công của dự toán chi phí xây dựng công trình trong giai đoạn chuyển tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

3. Các công việc đối với tư vấn và quản lý dự án

Chủ đầu tư xem xét thanh toán theo hợp đồng đã ký đảm bảo nguyên tắc khối lượng thực hiện thuộc giai đoạn nào thì được thanh toán theo chế độ tiền lương của giai đoạn đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh yêu cầu các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để xử lý hoặc tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để B/C);
- Kho bạc NNQN;
- Ban GĐ Sở (để B/C);
- Thanh tra Sở,phòng QLN&HTKT;
- Lưu: VT, KHKTTĐ (kh).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 106/SXD-KHKTTĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu106/SXD-KHKTTĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2011
Ngày hiệu lực21/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 106/SXD-KHKTTĐ

Lược đồ Công văn 106/SXD-KHKTTD công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 106/SXD-KHKTTD công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu106/SXD-KHKTTĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhan Thanh Hùng
        Ngày ban hành21/02/2011
        Ngày hiệu lực21/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 106/SXD-KHKTTD công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công

            Lịch sử hiệu lực Công văn 106/SXD-KHKTTD công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công

            • 21/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực