Công văn 10610/TCHQ-QLRR

Công văn 10610/TCHQ-QLRR năm 2014 trả lời vướng mắc trong thực hiện cập nhật tiêu chí lựa chọn trên hệ thống VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10610/TCHQ-QLRR 2014 cập nhật tiêu chí lựa chọn hệ thống VCIS


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10610/TCHQ-QLRR
V/v trả lời các vướng mắc trong thực hiện cập nhật tiêu chí lựa chọn trên hệ thống VCIS

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2904/HQHCM-QLRR ngày 11/8/2014 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc cập nhật tiêu chí lựa chọn trên VCIS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo điểm 3.4.2 Mục V Quyết định 2345/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan quy định: “Đơn vị QLRR cấp Tổng cục chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích các văn bản quy định về chế độ, chính sách quản , chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để cập nhật, áp dụng”. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tiến hành rà soát, thiết lập tiêu chí quy định và áp dụng thống nhất toàn quốc.

Qua kiểm tra thông tin của 22 doanh nghiệp tại điểm 2 của công văn trên hệ thống cho thấy các doanh nghiệp này chưa đăng ký sử dụng khai báo hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Do đó, hệ thống VCIS không chấp nhận việc thiết lập tiêu chí (báo lỗi “Mã bị nhập sai”). Tuy vậy, do các doanh nghiệp trên chưa đăng ký hoạt động, nên trong thời gian 365 ngày kể từ tờ khai đầu tiên được đăng ký trên hệ thống, toàn bộ tờ khai của các doanh nghiệp này sẽ được hệ thống phân luồng kiểm tra hồ sơ (luồng 2) theo tiêu chí số 7 mục 8 của Bộ chỉ số tiêu chí rủi ro ban hành kèm theo quyết định số 159/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi trên hệ thống và hướng dẫn các Chi cục Hải quan tiến hành việc kiểm tra theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đ
ăng Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10610/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10610/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2014
Ngày hiệu lực27/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10610/TCHQ-QLRR 2014 cập nhật tiêu chí lựa chọn hệ thống VCIS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10610/TCHQ-QLRR 2014 cập nhật tiêu chí lựa chọn hệ thống VCIS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10610/TCHQ-QLRR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýQuách Đăng Hòa
        Ngày ban hành27/08/2014
        Ngày hiệu lực27/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10610/TCHQ-QLRR 2014 cập nhật tiêu chí lựa chọn hệ thống VCIS

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10610/TCHQ-QLRR 2014 cập nhật tiêu chí lựa chọn hệ thống VCIS

             • 27/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực