Công văn 1062/TCT-KK

Công văn 1062/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1062/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1062/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục sáu Đường sắt Trung Quốc;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 01-2012/CRSG-VSG ngày 14/02/2012 của Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục sáu Đường sắt Trung Quốc và hồ sơ kèm theo về việc kê khai thuế, hoàn thuế, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2 Mục I Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

Căn cứ Mục II Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

Căn cứ điểm 1.1 Mục II và điểm 1.1 Mục X Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 6 (a) Điều 9, Khoản 11 (c) Điều 10, Khoản 1 (a) Điều 43 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục sáu Đường sắt Trung Quốc là Nhà thầu thực hiện Dự án hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh - Sài Gòn, tuyến đường sắt Thống Nhất giai đoạn 1 từ năm 206 đến nay và đang vào giai đoạn hoàn thiện, đã đăng ký thuế, thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân tại Cục thuế thành phố Hà Nội, thì kể từ thời điểm Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực, cho phép Nhà thầu tiếp tục kê khai thuế GTGT và các nghĩa vụ thuế khác, làm thủ tục hoàn thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội đối với dự án nêu trên cho đến khi dự án kết thúc.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục sáu Đường sắt Trung Quốc và Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1062/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1062/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2012
Ngày hiệu lực26/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1062/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1062/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1062/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành26/03/2012
        Ngày hiệu lực26/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1062/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1062/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 26/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực