Công văn 1062/TTg-QHQT

Công văn số 1062/TTg-QHQT về việc Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1062/TTg-QHQT Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1062/TTg-QHQT
V/v Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009"

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hóa - Thông tin;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Ban Tuyên Giáo Trung ương;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5170/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 7 năm 2007) về việc Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Hội Điện ảnh Việt Nam tiếp nhận Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009" do tổ chức phi Chính phủ nước ngoài Ford Foundation, Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại với trị giá là 350.000 USD, thực hiện từ năm 2007 đến năm 2009.

2. Giao Lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Hội Điện ảnh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản; các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1062/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1062/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1062/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1062/TTg-QHQT Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1062/TTg-QHQT Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1062/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1062/TTg-QHQT Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1062/TTg-QHQT Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007-2009"

              • 03/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực