Công văn 1063/TTg-QHQT

Công văn 1063/TTg-QHQT năm 2014 về sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại của Ốt-xtrây-lia cho Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1063/TTg-QHQT 2014 sửa đổi Viện trợ không hoàn lại Ốtxtrâylia Ngân hàng Phát triển


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1063/TTg-QHQT
V/v sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại của Ốt-xtrây-lia cho Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” thông qua ADB.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 47/TTr-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại của Cơ quan phát triển quốc tế Ốt-xtrây-lia (AusAID) cho Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); căn cứ vào Quyết định số 1385/QĐ-CTN ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch nước về việc đồng ý sửa đổi Hiệp định Viện trợ cho Chương trình, Thủ tướng Chính phủ:

1. Giao Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan và phía ADB để hoàn chỉnh các nội dung, phê duyệt điều chỉnh của Hiệp định Viện trợ theo quy định hiện hành.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan làm việc cụ thể với ADB để hoàn tất việc sửa đổi Hiệp định Viện trợ nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).M.A.31

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1063/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1063/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2014
Ngày hiệu lực26/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1063/TTg-QHQT 2014 sửa đổi Viện trợ không hoàn lại Ốtxtrâylia Ngân hàng Phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1063/TTg-QHQT 2014 sửa đổi Viện trợ không hoàn lại Ốtxtrâylia Ngân hàng Phát triển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1063/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành26/06/2014
        Ngày hiệu lực26/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1063/TTg-QHQT 2014 sửa đổi Viện trợ không hoàn lại Ốtxtrâylia Ngân hàng Phát triển

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1063/TTg-QHQT 2014 sửa đổi Viện trợ không hoàn lại Ốtxtrâylia Ngân hàng Phát triển

              • 26/06/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/06/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực