Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL

Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 về hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL 2020 trả lương cho người lao động ngừng việc do Covid-19


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/LĐTBXH-QHLĐTL
V/v hướng dn tr lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho ngưi lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

 

Kính gi: SLao động - Thương binh và Xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, do tác động bi dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh của nhiu doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phi tạm ngng hoặc thu hẹp sn xuất, một số người lao động phi ngng việc xuất phát từ các tác động ca dịch như: (i) lao động là người nưc ngoài chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc trong thời gian có dịch theo quy định; (ii) người lao động phi thực hiện cách ly theo yêu cầu ca cơ quan có thẩm quyn; (iii) người lao động phi ngng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được vì nhng người lao động khác trong thi gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu ca cơ quan có thm quyền (iv) doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch nh hưng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường dn tới phi thu hẹp sn xuất, không bố trí dù việc làm cho người lao động.

Từ thực tế trên, để thực hiện chế độ trlương trong thời gian ngng việc và gii quyết chế đđối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thc hiện như sau:

1. Việc trlương ngừng việc căn c vào quy định tại Điu 98 ca Bộ luật Lao động để xem xét các trường hp gây ra ngng việc (do li của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trlương ngừng việc cho người lao động.

2. Đối với trường hợp người lao động phi ngng việc do tác động trực tiếp ca dịch Covid-19 như: (i) lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trlại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu ca cơ quan có thm quyền; (ii) người lao động phi ngng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu ca cơ quan có thẩm quyền; (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì ch sdụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương ca người lao động trong thời gian ngng việc thực hiện theo khon 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên tha thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiu vùng do Chính ph quy định).

3. Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn ti không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thtạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ lut Lao động; nếu thời gian ngng việc kéo dài ảnh hưng đến khả năng chi tr ca doanh nghiệp thì người sdụng lao động và người lao động có thể tha thuận tạm hoãn thực hiện hp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sn xuất, dn tới gim chỗ làm việc thì thực hiện sp xếp lao động theo Điu 38 hoặc Điu 44 Bộ luật Lao động.

Đi vi những trường hợp phát sinh khác, đề nghị SLao động - Thương binh và Xã hội căn cứ từng nội dung và trường hợp cụ thể để hướng dn gii quyết theo đúng quy định ca pháp luật hoặc báo cáo vBộ Lao động - Thương binh và Xã hội đđược hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo)
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1064/LĐTBXH-QHLĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2020
Ngày hiệu lực25/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(27/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL 2020 trả lương cho người lao động ngừng việc do Covid-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL 2020 trả lương cho người lao động ngừng việc do Covid-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1064/LĐTBXH-QHLĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành25/03/2020
        Ngày hiệu lực25/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (27/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL 2020 trả lương cho người lao động ngừng việc do Covid-19

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL 2020 trả lương cho người lao động ngừng việc do Covid-19

             • 25/03/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/03/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực