Công văn 1065/UBND-NNTN

Công văn 1065/UBND-NNTN năm 2018 về đính chính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1065/UBND-NNTN 2018 đính chính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1065/UBND-NNTN
V/v đính chính Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh

Cà Mau, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau.

Ngày 05/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu kiểm tra và soạn thảo văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số nội dung Quyết định nêu trên, cụ thể như sau:

1. Tại điểm a khoản 1 Điều 7 đính chính cụm từ: "..Tôm thẻ chân trắng nuôi chưa đủ 120 ngày tuổi; tôm sú chưa đủ 60 ngày tuổi... " thành "...Tôm thẻ chân trắng nuôi chưa đủ 60 ngày tuổi; tôm sú chưa đủ 120 ngày tuổi...".

2. Tại khoản 2 Điều 7 đính chính cụm từ: "...Tôm thẻ chân trắng nuôi đủ 120 ngày tuổi; tôm sú đủ 60 ngày tuổi..." thành "Tôm thẻ chân trắng nuôi đủ 60 ngày tuổi; tôm sú đủ 120 ngày tuổi".

Ủy ban nhân dân tỉnh rất mong Quý cơ quan thông cảm và thực hiện theo nội dung đính chính này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ pháp chế);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ pháp chế);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy và TT HĐND tỉnh;
- TT. UBMTTQ tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Phòng NN-TN;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Thánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1065/UBND-NNTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1065/UBND-NNTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2018
Ngày hiệu lực09/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1065/UBND-NNTN 2018 đính chính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1065/UBND-NNTN 2018 đính chính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Cà Mau
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1065/UBND-NNTN
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýNguyễn Đức Thánh
       Ngày ban hành09/02/2018
       Ngày hiệu lực09/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1065/UBND-NNTN 2018 đính chính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1065/UBND-NNTN 2018 đính chính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Cà Mau

             • 09/02/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/02/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực