Công văn 10652/VPCP-KTN

Công văn 10652/VPCP-KTN năm 2015 về Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10652/VPCP-KTN 2015 Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm long móng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10652/VPCP-KTN
V/v Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bn số 9832/TTr-BNN-TY ngày 04 tháng 12 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 16448/BTC-HCSN ngày 06 tháng 11 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7651/BKHĐT-KTNN ngày 15 tháng 10 năm 2015), Khoa học và Công nghệ (văn bản số 3460/BKHCN-CNN ngày 18 tháng 9 năm 2015), Công Thương (văn bản số 9783/BCT-QLTT ngày 22 tháng 9 năm 2015) về Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ ý kiến của các Bộ, phối hợp với các địa phương hoàn thiện, phê duyệt, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020.

2. Các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương theo cơ chế tài chính quy định tại Chương trình này để thực hiện phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTg; các Vụ: KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3)Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10652/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10652/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10652/VPCP-KTN 2015 Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm long móng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10652/VPCP-KTN 2015 Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm long móng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10652/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10652/VPCP-KTN 2015 Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm long móng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10652/VPCP-KTN 2015 Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm long móng

              • 22/12/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/12/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực