Công văn 10654/SXD-QLKTXD

Công văn 10654/SXD-QLKTXD triển khai thực hiện Quyết định 957/QĐ-BXD về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10654/SXD-QLKTXD triển khai thực hiện Quyết định 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10654 /SXD-QLKTXD
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2009

 

Kính gởi:

- Giám đốc các Sở-ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Các Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 8153/VP-PC ngày 03/11/2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (gọi tắt là Quyết định số 957/QĐ-BXD) Sở Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện như sau :

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng là tài liệu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lãnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Chính phủ tại các Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/12/2009) và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nêu trên triển khai nội dung Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng đến các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư lưu ý các trường hợp sau :

1/ Khi vận dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo công bố tại quyết định này không phù hợp (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí thì chủ đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí. Nếu chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thì được phép thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm (đã được xếp hạng, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định) để xác định.

2/ Khi xác định chi phí xây dựng và thiết bị (căn cứ để áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng khi lập dự toán) theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng Công bố, phải đặc biệt quan tâm đến những nội dung đã và chưa tính đến trong suất đầu tư xây dựng công trình được Công bố.

3/ Đối với dự án hoặc hạng mục công trình có tính chất, điều kiện đặc thù, đặc điểm kỹ thuật riêng dẫn đến suất đầu tư xây dựng công trình cao hơn so với suất đầu tư được công bố thì chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí (đã được xếp hạng phù hợp với nhóm dự án) hoặc kỹ sư định giá xây dựng (đã được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá theo hạng phù hợp) có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm lập Hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận suất vốn đầu tư theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại nội dung công văn số 4123/SXD-QLKTXD ngày 05/06/2009 về thủ tục thỏa thuận suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để tổng hợp và nghiên cứu, giải quyết, nếu vượt thẩm quyền Sở Xây dựng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng để hướng dẫn xử lý, giải quyết

(Đề nghị các đơn vị tham khảo Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng tại trang Web của Bộ Xây dựng, theo địa chỉ : http: /www.moc.gov.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Ban GĐ Sở;
- Tổ CNTT-VPS (để đăng tải trên Website SXD);
- Lưu VP, P.QLKTXD.
CVĐ 22961
NVH

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10654/SXD-QLKTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10654/SXD-QLKTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2009
Ngày hiệu lực19/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10654/SXD-QLKTXD

Lược đồ Công văn 10654/SXD-QLKTXD triển khai thực hiện Quyết định 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10654/SXD-QLKTXD triển khai thực hiện Quyết định 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10654/SXD-QLKTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành19/11/2009
        Ngày hiệu lực19/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10654/SXD-QLKTXD triển khai thực hiện Quyết định 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10654/SXD-QLKTXD triển khai thực hiện Quyết định 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình

           • 19/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực