Công văn 1066/BHXH-TCCB

Công văn 1066/BHXH-TCCB nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1066/BHXH-TCCB năm 2013 nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1066/BHXH-TCCB
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Ngày 05/3/2013 Bộ Nội vụ có Công văn số 772/BNV-TL hướng dẫn về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012 theo quy định tại Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sao gửi Công văn hướng dẫn số 772/BNV-TL ngày 05/3/2013 của Bộ Nội vụ tới Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012 và báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó TGĐ (để báo cáo);
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, TCCB (5).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1066/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1066/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2013
Ngày hiệu lực20/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1066/BHXH-TCCB năm 2013 nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1066/BHXH-TCCB năm 2013 nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1066/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýCù Ngọc Oánh
        Ngày ban hành20/03/2013
        Ngày hiệu lực20/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1066/BHXH-TCCB năm 2013 nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1066/BHXH-TCCB năm 2013 nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích

             • 20/03/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/03/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực