Công văn 1066/TCT-KK

Công văn 1066/TCT-KK về hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1066/TCT-KK hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1066/TCT-KK
V/v hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

Ngày 27/02/2012, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 79/CT-KK&KTT của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng vướng mắc về hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc doanh nghiệp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, 2, 5, 6 Điều 5 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về văn bản giao dịch với cơ quan thuế:

“1. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế bao gồm tài liệu kèm theo hồ sơ thuế, công văn, đơn từ và các tài liệu khác do người nộp thuế, tổ chức được ủy nhiệm thu thuế và các tổ chức, cá nhân khác gửi đến cơ quan thuế. Đối với những văn bản, hồ sơ phải nộp cơ quan thuế theo quy định thì người nộp thuế nộp 01 bộ.

2. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế phải được soạn thảo, ký, ban hành đúng thẩm quyền; thể thức văn bản, chữ ký, con dấu trên văn bản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về công tác văn thư.

5. Trường hợp phát hiện văn bản giao dịch với cơ quan thuế không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên thì cơ quan thuế yêu cầu người có văn bản giao dịch khắc phục sai sót và nộp bản thay thế”.

6. “Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế hoặc bản dịch có đầy đủ các nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế được coi là thời điểm nhận văn bản giao dịch”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Cục Thuế phát hiện hồ sơ khai thuế của Doanh nghiệp Quân Tám thiếu chữ ký và con dấu của Giám đốc trong thời gian Giám đốc doanh nghiệp đi vắng (theo nội dung Đơn giải trình của Doanh nghiệp gửi Cục Thuế) thì Cục Thuế yêu cầu cơ sở kinh doanh khắc phục sai sót và nộp bản thay thế. Thời điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế được coi là thời điểm nộp tờ khai và văn bản giao dịch. Nếu tính đến thời điểm nộp bản thay thế mà quá thời hạn pháp luật quy định đối với việc nộp loại tờ khai, văn bản giao dịch đó thì cơ quan thuế xử phạt về hành vi chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CS;
- Vụ TT-Hỗ trợ;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KK&KTT
Phạm Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1066/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1066/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2012
Ngày hiệu lực26/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1066/TCT-KK hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1066/TCT-KK hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1066/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Quốc Thái
        Ngày ban hành26/03/2012
        Ngày hiệu lực26/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1066/TCT-KK hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1066/TCT-KK hồ sơ khai thuế thiếu chữ ký và con dấu

            • 26/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực