Công văn 1066/VPCP-KTTH

Công văn 1066/VPCP-KTTH năm 2021 về kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ II do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1066/VPCP-KTTH 2021 kinh phí giải quyết lao động khi dừng Đoạn quản lý đường bộ II


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1066/VPCP-KTTH
V/v: kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ II

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của BTài chính tại văn bản số 320/BTC-TCDN ngày 12 tháng 01 năm 2021 về đề xuất nguồn kinh phí giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi đoạn đường quản lý đường bộ II tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Việc sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp cho các nhiệm vụ chi gắn với quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước cần thực hiện theo quy định của Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại văn bản 2590/VPCP-KTTH ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sử dụng nguồn chi hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật ngân sách nhà nước theo chỉ đạo tại văn bản 2590/VPCP-KTTH ngày 03 tháng 4 năm 2020 để giải quyết ngay chế độ đối với lao động dôi dư, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và an ninh trật tự trên địa bàn; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền.

3. Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng thời hạn quy định tại Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình;

- Các B: KHĐT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: ĐMDN, TH, TGĐ
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KTTH (3). LV

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1066/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1066/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2021
Ngày hiệu lực17/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1066/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 1066/VPCP-KTTH 2021 kinh phí giải quyết lao động khi dừng Đoạn quản lý đường bộ II


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1066/VPCP-KTTH 2021 kinh phí giải quyết lao động khi dừng Đoạn quản lý đường bộ II
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1066/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành17/02/2021
        Ngày hiệu lực17/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1066/VPCP-KTTH 2021 kinh phí giải quyết lao động khi dừng Đoạn quản lý đường bộ II

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1066/VPCP-KTTH 2021 kinh phí giải quyết lao động khi dừng Đoạn quản lý đường bộ II

              • 17/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực