Công văn 10669/VPCP-NN

Công văn 10669/VPCP-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10669/VPCP-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10669/VPCP-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5712/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 11 năm 2019 và số 5823/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 11 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định sự phù hp của việc sử dụng đất trồng lúa để thanh toán cho hợp đồng BT với quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công và các pháp luật khác có liên quan. Trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, P
CN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
-
Lưu: VT, NN (3)THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 10669/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10669/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2019
Ngày hiệu lực21/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(25/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10669/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 10669/VPCP-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10669/VPCP-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10669/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành21/11/2019
        Ngày hiệu lực21/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (25/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10669/VPCP-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10669/VPCP-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

              • 21/11/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/11/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực