Công văn 1067/BNN-TCTL

Công văn 1067/BNN-TCTL về phân bổ vốn viện trợ bổ sung của AusAID năm 2011 thực hiện Chương trình môi trường quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho 62 huyện nghèo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1067/BNN-TCTL phân bổ vốn viện trợ bổ sung AusAID


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1067/BNN-TCTL
V/v phân bổ vốn viện trợ bổ sung của AusAID năm 2011 thực hiện CTMTQG Nước sạch & VSMTNT cho 62 huyện nghèo

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Tài chính

Ngày 28 tháng 3 năm 2011, Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Úc có thư gửi Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT năm 2011 từ nguồn kinh phí kết dư của nhà tài trợ. Ngày 29/3/2011, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có văn bản đề nghị các tỉnh có 62 huyện nghèo rà soát, đề xuất nhu cầu kinh phí bổ sung theo yêu cầu của nhà trợ. Ngày 18/4/2011 của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Úc có thư thông báo và đề nghị phân bổ vốn bổ sung 6,5 triệu đô la Úc thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT cho 62 huyện nghèo (tương đương 136 tỷ đồng). Trên cơ sở đề xuất nhu cầu bổ sung kinh phí năm 2011 của tỉnh có 62 huyện nghèo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp và làm việc thống nhất với các nhà tài trợ về dự kiến phân bổ kinh phí bổ sung năm 2011 như sau:

1. Tiêu chí phân bổ vốn:

- Danh mục các hoạt động, dự án đã có quyết định phê duyệt theo qui định thủ tục xây dựng cơ bản.

- Cam kết của UBND tỉnh về việc đảm bảo giải ngân hoàn thành nguồn vốn được bổ sung trong năm 2011.

- Căn cứ vào những ưu tiên của nhà tài trợ.

- Không phân bổ kinh phí cho 4 tỉnh (Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình và Lâm Đồng) do tại thời điểm xem xét các tỉnh chưa có đề nghị của UBND tỉnh theo yêu cầu của nhà tài trợ (kèm theo thư của nhà tài trợ).

2. Dự kiến phân bổ:

Đơn vị: triệu đồng

TT

Tỉnh

Nhu cầu bổ sung kinh phí

Dự kiến bổ sung kinh phí

1

Hà Giang

39.520

10.000

2

Cao Bằng

26.665

12.000

3

Lào Cai

9.448

6.000

4

Yên Bái

9.000

5.000

5

Bắc Cạn

7.611

5.000

6

Phú Thọ

69.831

7.000

7

Bắc Giang

10.201

8.000

8

Sơn La

41.180

15.000

9

Lai Châu

28.950

20.000

10

Điện Biên

18.766

5.000

11

Thanh Hóa

14.906

8.000

12

Nghệ An

10.489

0

13

Quảng Bình

14.100

0

14

Quảng Trị

12.000

5.000

15

Quảng Nam

17.545

0

16

Quảng Ngãi

27.600

4.000

17

Bình Định

13.270

6.000

18

Ninh Thuận

49.987

10.000

19

Lâm Đồng

0

0

20

Kon Tum

14.316

10.000

 

Tổng cộng:

435.386

136.000

3. Dự kiến kết quả đầu ra:

Với tổng phí 136 tỷ đồng được phân bổ, dự kiến tăng thêm khoảng 68.000 người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (suất đầu tư trung bình 2,0 triệu đồng/người);

Bộ Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức họp và tham vấn ý kiến thống nhất với nhà tài trợ AusAID về dự kiến phân bổ trên.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến và gửi Bộ Tài chính sớm tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 của Chương trình trước ngày 31/5/2011 theo yêu cầu của nhà tài trợ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Thuộc tính Công văn 1067/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1067/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2011
Ngày hiệu lực20/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1067/BNN-TCTL phân bổ vốn viện trợ bổ sung AusAID


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1067/BNN-TCTL phân bổ vốn viện trợ bổ sung AusAID
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1067/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành20/04/2011
        Ngày hiệu lực20/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1067/BNN-TCTL phân bổ vốn viện trợ bổ sung AusAID

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1067/BNN-TCTL phân bổ vốn viện trợ bổ sung AusAID

              • 20/04/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/04/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực