Công văn 1067/TCT-KK

Công văn 1067/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1067/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1067/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 108/CT-KTT ngày 31/01/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 6 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 1; Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND-HC ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Dự án “Bạn hữu trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006-2010”;

Căn cứ điều hướng dẫn nêu trên:

- Khoản viện trở của dự án “Bạn hữu trẻ em tỉnh Đồng Tháp” do UNICEF tài trợ cho UBND tỉnh Đồng Tháp thuộc nguồn viện trợ ODA không hoàn lại.

- Về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT: thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên. Đối với khoản viện trợ của dự án “Bạn hữu trẻ em tỉnh Đồng Tháp” do UNICEF tài trợ làm thủ tục Xác nhận viện trợ tại Bộ Tài chính (cơ quan đại diện phía Nam là Tổ quản lý và tiếp nhận viện trợ quốc tế có trụ sở tại 138 đường Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ: PC, Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, CST (BTC);
- Vụ: CS, PC (BTC);
- Lưu: VT, KK 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1067/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1067/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2012
Ngày hiệu lực26/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1067/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1067/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1067/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành26/03/2012
        Ngày hiệu lực26/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1067/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1067/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 26/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực