Công văn 10670/VPCP-ĐMDN

Công văn 10670/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 8 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10670/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 8 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10670/VPCP-ĐMDN
V/v kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 8 năm 2017

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Thọ, Thừa Thiên Huế;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2360/PTM-VP ngày 21 tháng 9 năm 2017 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 8 năm 2017 (Nghị quyết số 35/NQ-CP) Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Các Bộ, địa phương theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo); báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, CN, KGVX, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10670/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10670/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực06/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10670/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 10670/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 8 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10670/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 8 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10670/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành06/10/2017
        Ngày hiệu lực06/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10670/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 8 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10670/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 8 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

             • 06/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực