Công văn 10671/TXNK-CST

Công văn 10671/TXNK-CST năm 2020 về thuế giá trị gia tăng của mặt hàng nguyên liệu sản xuất thuốc trừ cỏ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10671/TXNK-CST 2020 thuế giá trị gia tăng của nguyên liệu sản xuất thuốc trừ cỏ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 10671/TXNK-CST
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1813/HQĐNa-TXNK ngày 14/09/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phản ánh vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng nguyên liệu sản xuất thuốc trừ cỏ, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ các quy định nêu trên, ngày 03/06/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 7549/BTC-CST trả lời Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về mã HS và thuế giá trị gia tăng đối với một số hoạt chất sản xuất thuốc diệt cỏ, theo đó:

“Trường hợp Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhập khẩu các lô hàng hoạt chất BUTACHLOR 93% TECH, hoạt chất Pretilachlor và hoạt chất Fenclorim được cơ quan hải quan hướng dẫn phân loại vào mã HS 2924.29.90 và 2933.59.90 thì việc thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuốc trừ sâu vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng là 5%, không thực hiện theo mức thuế suất giá trị gia tăng 10% hướng dẫn cho mã hàng 2924.29.90 và 2933.59.90 nêu tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC .

Việc thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với các lô hàng hoạt chất BUTACHLOR 93% TECH, hoạt chất Pretilachlor và hoạt chất Fenclorim thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam.”

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nghiên cứu nội dung công văn số 7549/BTC-CST , đối chiếu với trường hợp nêu tại công văn số 1813/HQĐNa-TXNK để thực hiện theo quy định (gửi kèm công văn số 7549/BTC-CST).

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10671/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10671/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2020
Ngày hiệu lực02/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10671/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 10671/TXNK-CST 2020 thuế giá trị gia tăng của nguyên liệu sản xuất thuốc trừ cỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10671/TXNK-CST 2020 thuế giá trị gia tăng của nguyên liệu sản xuất thuốc trừ cỏ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10671/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành02/10/2020
        Ngày hiệu lực02/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10671/TXNK-CST 2020 thuế giá trị gia tăng của nguyên liệu sản xuất thuốc trừ cỏ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10671/TXNK-CST 2020 thuế giá trị gia tăng của nguyên liệu sản xuất thuốc trừ cỏ

              • 02/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực