Công văn 1068/TTg-DK

Công văn số 1068/TTg-DK về việc Dự án tìm kiếm thăm dò với Premier Oil & MOECO tại các Lô 104-109/05 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1068/TTg-DK Dự án tìm kiếm thăm dò với Premier Oil & MOECO các Lô 104-109/05


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1068/TTg-DK
V/v Dự án tìm kiếm thăm dò với Premier Oil & MOECO tại các Lô 104-109/05

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 3259/DKVN-TKTD-Luật ngày 11 tháng 6 năm 2007; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5277/BKH-KTCN ngày 25 tháng 7 năm 2007 về Dự án tìm kiếm thăm dò với các Công ty Premier Oli Mitsui Oil Exploration Co.Ltd. tại các Lô 104-109/05, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chọn Tổ hợp các Công ty Premier Oil (Anh) và Mitsui Oil Exploration Co.Ltd. (Nhật Bản) làm đối tác đàm phán Hợp đồng dầu khí Lô 104-109/05 trên cơ sở Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí mẫu với các điều kiện kỹ thuật, kinh tế, thương mại nêu tại các công văn trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TC, CN, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), Th. (18b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1068/TTg-DK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1068/TTg-DK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1068/TTg-DK

Lược đồ Công văn 1068/TTg-DK Dự án tìm kiếm thăm dò với Premier Oil & MOECO các Lô 104-109/05


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1068/TTg-DK Dự án tìm kiếm thăm dò với Premier Oil & MOECO các Lô 104-109/05
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1068/TTg-DK
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1068/TTg-DK Dự án tìm kiếm thăm dò với Premier Oil & MOECO các Lô 104-109/05

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1068/TTg-DK Dự án tìm kiếm thăm dò với Premier Oil & MOECO các Lô 104-109/05

              • 03/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực