Công văn 10683/VPCP-KGVX

Công văn 10683/VPCP-KGVX năm 2017 về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10683/VPCP-KGVX 2017 giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10683/VPCP-KGVX
V/v giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7254/TTr-BKHĐT ngày 05 tháng 9 năm 2017) về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương thức giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tại văn bản số 7254/TTr-BKHĐT nêu trên.

2. Yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10683/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10683/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10683/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 10683/VPCP-KGVX 2017 giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10683/VPCP-KGVX 2017 giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10683/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành09/10/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10683/VPCP-KGVX 2017 giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10683/VPCP-KGVX 2017 giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

              • 09/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực