Công văn 10685/TC/TCT

Công văn 10685/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn phạt chậm nộp

Nội dung toàn văn Công văn 10685/TC/TCT miễn phạt chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10685/TC/TCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10685 TC/TCT NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC MIỄN PHẠT CHẬM NỘP

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 0797/01/XNK ngày 3/10/2001 của Công ty hữu hạn sản xuất giày Đồng Nai - Việt Vinh về việc miễn phạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ; Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính; Công văn số 489/CP-KTTH ngày 4/6/2001 của Chính phủ, điểm 2.2 Công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/8/2001 của Bộ Tài chính: Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo cơ quan Hải quan địa phương kiểm tra cụ thể hồ sơ lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty hữu hạn sản xuất giày Đồng Nai - Việt Vinh; nếu Công ty đã nộp tiền thuế nợ đọng trước ngày 31/12/2000 thì giải quyết miễn tiền phạt chậm nộp cho Công ty tương ứng với số tiền thuế đã nộp. Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn tiền phạt chậm nộp nhưng đã nộp vào ngân sách sẽ không được hoàn lại.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan được biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10685/TC/TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10685/TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/11/2001
Ngày hiệu lực 08/11/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10685/TC/TCT

Lược đồ Công văn 10685/TC/TCT miễn phạt chậm nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 10685/TC/TCT miễn phạt chậm nộp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10685/TC/TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 08/11/2001
Ngày hiệu lực 08/11/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 10685/TC/TCT miễn phạt chậm nộp

Lịch sử hiệu lực Công văn 10685/TC/TCT miễn phạt chậm nộp

  • 08/11/2001

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/11/2001

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực