Công văn 1069/TTg-QHQT

Công văn số 1069/TTg-QHQT về việc Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám chữa, bệnh" tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1069/TTg-QHQT Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám chữa, bệnh" Bệnh viện Mắt Đà Nẵng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1069/TTg-QHQT
V/v Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám chữa, bệnh" tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5139/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 7 năm 2007) về việc Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám, chữa bệnh" tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám, chữa bệnh" tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, do tổ chức Đông Tây Hội ngộ Hoa Kỳ (EMWF) tài trợ 3.000.000 USD.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện Dự án, phê duyệt, ký kết Dự án với Bên tài trợ và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tự cân đối nguồn vốn đóng góp (vốn đối ứng) phù hợp với Luật Ngân sách./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Bệnh viện Mắt Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản;
 các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1069/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1069/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1069/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1069/TTg-QHQT Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám chữa, bệnh" Bệnh viện Mắt Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1069/TTg-QHQT Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám chữa, bệnh" Bệnh viện Mắt Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1069/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1069/TTg-QHQT Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám chữa, bệnh" Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1069/TTg-QHQT Dự án "Xây dựng Trung tâm chăm sóc bệnh nhân và trang bị một số thiết bị khám chữa, bệnh" Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

              • 03/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực