Công văn 10694/CT-TTHT

Công văn 10694/CT-TTHT về chi phí hoa hồng môi giới do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10694/CT-TTHT chi phí hoa hồng môi giới


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10694/CT-TTHT
V/v: Chi phí hoa hồng môi giới.

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

Kinh gửi:

Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai .
Địa chỉ: 119 Điện Biên Phủ, Quận 1.
MST 0300397028

 

Trả lời văn thư ngày 23/11/2011 của Công ty về chi phí hoa hồng môi giới, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“...

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...

2.19. Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

...”.

Trường hợp Công ty theo trình bày có phát sinh chi hoa hồng môi giới cho nhà môi giới thì phải có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản chi môi giới này thuộc nhóm bị khống chế 10% theo quy định trên.

Trường hợp nhà môi giới là cá nhân thì trước khi thanh toán tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân môi giới, Công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định tại Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài Chính. Các hồ sơ chứng từ như hợp đồng môi giới, chứng từ thanh toán, bảng kê 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài Chính), hồ sơ khấu trừ thuế TNCN ...là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTT số 4
- Lưu: (HC,TTHT)
2436-208129/11
Tri91

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10694/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10694/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2011
Ngày hiệu lực12/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10694/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 10694/CT-TTHT chi phí hoa hồng môi giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10694/CT-TTHT chi phí hoa hồng môi giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10694/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trọng Hạnh
        Ngày ban hành12/12/2011
        Ngày hiệu lực12/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 10694/CT-TTHT chi phí hoa hồng môi giới

         Lịch sử hiệu lực Công văn 10694/CT-TTHT chi phí hoa hồng môi giới

         • 12/12/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/12/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực