Công văn 107/BCĐ-TMBG

Công văn 107/BCĐ-TMBG năm 2016 thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Ban chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 107/BCĐ-TMBG 2016 quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới


BAN CHỈ ĐẠO THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/BCĐ-TMBG
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới.

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Theo đó, Bộ Công Thương đã ban hành các Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân và Thông tư số 54/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 quy định Danh Mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016); các Bộ, ngành liên quan theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ cũng đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg nói trên.

Để thống nhất chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý hoạt động thương mại biên giới, Ban chđạo thương mại biên giới Trung ương có ý kiến về xử lý vướng mắc phát sinh trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới như sau:

1. Về lựa chọn thương nhân đáp ứng đủ các Điều kiện theo quy định của pháp luật được thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg trong trường hợp y ban nhân dân tỉnh biên giới chưa kịp công bdanh sách thương nhân trước 15/02/2016:

Thương nhân đã có hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong năm 2015 được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu và Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 của liên Bộ Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Đối với thương nhân mới thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong năm 2016 thì phải làm thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

2. Về hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg trong trường hợp cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa trước ngày 15/02/2016:

Cư dân biên giới được tiếp tục thực hiện mua bán, trao đổi hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 42/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương quy định Danh Mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.

Ban Chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Các sở: CT, YT
, NNPTNT tỉnh biên giới;
- Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh biên giới;
- C
ác đơn vị thuộc Bộ: PC, XNK, QLTT;
- Lưu: VT, BGMN.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 107/BCĐ-TMBG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu107/BCĐ-TMBG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2016
Ngày hiệu lực06/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 107/BCĐ-TMBG 2016 quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 107/BCĐ-TMBG 2016 quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu107/BCĐ-TMBG
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo thương mại biên giới
        Người kýNguyễn Cẩm Tú
        Ngày ban hành06/01/2016
        Ngày hiệu lực06/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 107/BCĐ-TMBG 2016 quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 107/BCĐ-TMBG 2016 quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

           • 06/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực