Công văn 107/XNK-XXHH

Công văn 107/XNK-XXHH năm 2014 về cấp C/O Mẫu A cho giầy dép xuất khẩu đi Croatia do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/XNK-XXHH
V/v cấp C/O Mẫu A cho giầy dép xuất khẩu đi Croatia

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực

Theo Công hàm số Ares (2014) 359131 ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam, Croatia đã chính thức trở thành thanh viên thứ 28 của Liên minh Châu Âu (EU) từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Căn cứ Bộ luật gia nhập EU năm 2011, Croatia sẽ áp dụng tất cả các quy định theo Chính sách thương mại chung của EU, bao gồm cả Quyết định số 978/2012 ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Châu Âu (EC) về Chương trình Ưu đãi Thuế quan Phổ cập (GSP).

Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu A đi EU cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang Croatia (tên viết tắt: “HR”). Thủ tục cấp C/O thực hiện theo quy định hiện hành.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu (ĐT: 04.222054441/22202468)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Cục Thương mại điện tử;
- Vụ KV2;
- Lưu: VT, XXHH, trangtm.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương

 

Thuộc tính văn bản 107/XNK-XXHH
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 107/XNK-XXHH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/02/2014
Ngày hiệu lực 28/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Lược đồ văn bản

Công văn 107/XNK-XXHH năm 2014 cấp C/O Mẫu A cho giầy dép xuất khẩu Croatia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 107/XNK-XXHH năm 2014 cấp C/O Mẫu A cho giầy dép xuất khẩu Croatia
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 107/XNK-XXHH
Cơ quan ban hành Cục Xuất nhập khẩu
Người ký Đỗ Thị Thu Hương
Ngày ban hành 28/02/2014
Ngày hiệu lực 28/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 28/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực