Công văn 1070/BHXH-DVT

Công văn 1070/BHXH-DVT năm 2019 về thanh toán thuốc chế phẩm y học cổ truyền tự bào chế theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1070/BHXH-DVT 2019 thanh toán thuốc chế phẩm y học cổ truyền tự bào chế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1070/BHXH-DVT
V/v thanh toán thuốc chế phẩm YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 810/BHXH- GĐBHYT2 ngày 18/03/2019 của BHXH thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) thuốc y học cổ truyền (YHCT) sản xuất tại Bệnh viện YHCT Bộ Công an. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Ngày 25/8/2017, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3762/BHXH-DVT về việc hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc YHCT, thuốc YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT. Theo đó, căn cứ vào chi phí kết cấu giá sản phẩm đã thẩm định, cơ quan BHXH lập bảng so sánh giá thuốc chế phẩm YHCT do cơ sở KCB tự bào chế với giá chế phẩm có thành phần, công dụng tương tự có sẵn trên thị trường, đã được đấu thầu mua sắm theo quy định và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để làm cơ sở thống nhất thanh toán chi phí thuốc, đảm bảo giá thuốc hợp lý.

Trường hợp không xác định được thông tin các chế phẩm có thành phần và công dụng tương tự để so sánh về giá, Giám đốc cơ sở KCB chịu trách nhiệm phê duyệt quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và giá thuốc do cơ sở tự bào chế, thống nhất với cơ quan BHXH làm căn cứ thanh toán, theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Đề nghị BHXH thành phố Hà Nội thực hiện giám định và thanh toán đúng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn ( để b/c);
- Cục QLYDCT, Vụ BHYT - BYT
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị: GĐB, CSYT, TTKT, KTNB;
- Lưu: VT, DVT (03b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Lê Văn Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1070/BHXH-DVT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1070/BHXH-DVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2019
Ngày hiệu lực04/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1070/BHXH-DVT 2019 thanh toán thuốc chế phẩm y học cổ truyền tự bào chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1070/BHXH-DVT 2019 thanh toán thuốc chế phẩm y học cổ truyền tự bào chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1070/BHXH-DVT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Văn Phúc
        Ngày ban hành04/04/2019
        Ngày hiệu lực04/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1070/BHXH-DVT 2019 thanh toán thuốc chế phẩm y học cổ truyền tự bào chế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1070/BHXH-DVT 2019 thanh toán thuốc chế phẩm y học cổ truyền tự bào chế

           • 04/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực