Công văn 1070/HQHT-NV

Công văn 1070/HQHT-NV về quản lý hải quan, thuế liên quan Thông tư 116/2010/TT-BTC do Cục Hải quan Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1070/HQHT-NV quản lý hải quan, thuế liên quan Thông tư 116/2010/TT


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1070/HQHT-NV
V/v quản lý hải quan, quản lý thuế liên quan Thông tư 116/2010/TT-BTC

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh, Thành phố.

 

Ngày 04/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2010/TT-BTC “V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu”. Theo điểm 1, điều 1 quy định: “Các hàng hóa từ nội địa Việt Nam hoặc từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu không được mở tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, bao gồm: bia các loại; nước giải khát, rượu và thức uống có cồn rượu; thuốc lá điếu các loại, xì gà; điện thoại di động, thẻ cào điện thoại di động; ô tô các loại; xe gắn máy các loại; xăng dầu. Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp các loại thuế đối với những mặt hàng này như bán hàng trong nội địa Việt Nam”.

Do Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 04/8/2010, nhưng đến ngày 11/8/2010 mới đến Tổng cục Hải quan. Vì vậy trong thời gian trên, Chi cục Hải quan Khu kinh tế Cầu Treo – Cục Hải quan Hà Tĩnh đã mở một số tờ khai xuất khẩu các mặt hàng vào khu kinh tế (có bảng kê chi tiết kèm theo).

Cục Hải quan Hà Tĩnh báo cáo Tổng cục Thuế và Cục thuế các tỉnh, Thành phố biết khi xem xét vấn đề hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như Kg;
- Lđạo Cục;
- Lưu: VT, NV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lương Trường Thọ

 


CÁC TỜ KHAI ĐÃ LÀM THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CẦU TREO THUỘC DIỆN CÁC MẶT HÀNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN THUẾ THEO THÔNG TƯ SỐ 116/2010/TT-BTC NGÀY 04/8/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Từ ngày 04/8/2010 đến ngày 11/08/2010

SỐ TK

NGÀY

TÊN ĐƠN VỊ

MÃ DN XNK

TÊN HÀNG HÓA XNK

MÃ HÀNG

ĐVT

S.LƯỢNG

TRỊ GIÁ

 

376

08/04/10

Chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên Đức Sơn – Xóm 5, xã Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh

3001060984001

Thuốc lá Vinataba Sài Gòn 10 gói/c*50 cây/thùng

2402209000

THUNG

10.00

58,000,000.00

VND

Thuốc lá White horse 10 gói/c*50 cây/thùng

2402209000

THUNG

10.00

62,500,000.00

VND

Thuốc lá Seabird (Cò vàng) 10 gói/c*50 cây/thùng

2402209000

THUNG

50.00

85,750,000.00

VND

Thuốc lá Seabird Menthol (Cò xanh) 10 gói/c*50 cây/thùng

2402209000

THUNG

2.00

3,100,000.00

VND

Dầu ăn Marvela, 2l/chai * 6c/thùng

1513292900

THUNG

10.00

2,530,000.00

VND

Dầu ăn Marvela, 1l/chai * 12c/thùng

1513292900

THUNG

10.00

2,530,000.00

VND

Dầu ăn Marvela, 5l/chai * 4c/thùng

1513292900

THUNG

10.00

4,180,000.00

VND

Dầu ăn Soyabean Marvela, 1l/chai * 12c/thùng

1513292900

THUNG

5.00

2,500.000.00

VND

Dầu ăn Soyabean Marvela, 2l/chai * 6c/thùng

1513292900

THUNG

5.00

1,575,000.00

VND

Dầu ăn Soyabean Marvela, 5l/chai * 4c/thùng

1513292900

THUNG

5.00

1,575,000.00

VND

Sữa tươi TT Vinamilk 110ml/h * 40 hộp/thùng

0403101100

THUNG

20.00

2,100,000.00

VND

Sữa tươi TT có đường Vinamilk 110ml/h * 40 hộp/thùng

0403101100

THUNG

20.00

1,900,000.00

VND

Sữa tươi TT có đường Vinamilk 180ml/h * 48 hộp/thùng

0403101100

THUNG

10.00

1,800,000.00

VND

379

08/05/10

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thành Đạt – Khối 5, TT Đức Thọ, Hà Tĩnh

3000354484

Bia chai Huda 450ml, 20 chai/thùng

2203009000

THUNG

360.00

32,400,000.00

VND

380

08/05/10

Doanh nghiệp tư nhân Phương Thanh – Khối 10, TT Đức Thọ, Hà Tĩnh

3000437740

Bia lon Hà Nội 330ml, 24 lon/thùng

2203009000

THUNG

1,000.00

166,000,000.00

VND

381

08/05/10

Doanh nghiệp tư nhân Phú Thành Đạt – Khối 3, TT Phố Châu, Hương Sơn

3001182492

Thuốc lá Vinataba (Sài Gòn) 10 gói * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

40.00

246,800,000.00

VND

384

08/06/10

CN Cty TNHH Hoàng Ngọc – TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh

3001021368001

Bia lon Sài Gòn 333, 330ml * 24 lon/thùng

2203009000

THUNG

650.00

101,140,000.00

VND

Dầu ăn Mrvela, 1l * 12 chai/thùng

1516201900

THUNG

25.00

6,550,000.00

VND

Dầu ăn Mrvela, 2l * 6 chai/thùng

1516201900

THUNG

25.00

6,550,000.00

VND

Sữa chua có đường, Vinamilk, 100g*48 hộp/thùng

0403101100

THUNG

15.00

2,325,000.00

VND

Sữa đặc có đường, Vinamilk, 360g*48 hộp/thùng

0403101100

THUNG

20.00

10,120,000.00

VND

Thuốc lá White horse 10 gói * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

5.00

31,145,000.00

VND

Thuốc lá Vinataba 10 gói * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

10.00

56,830,000.00

VND

Thuốc lá Seabird 10 gói * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

50.00

85,300,000.00

VND

Thuốc lá Seabird (bạc hà) 10 gói*50 cây/thùng

2402209000

THUNG

1.00

1,524,000.00

VND

386

08/06/10

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Sơn Hoa – Khối 7, TT Hương Khê, Hà Tĩnh

3000364002

Rượu Vodka Men 39.5 độ, 500ml * 12 chai/thùng

2208601000

THUNG

15.00

6,600,000.00

VND

Rượu Vodka Men 29.5 độ, 500ml * 12 chai/thùng

2208601000

THUNG

5.00

2,025,000.00

VND

Rượu Vodka Men 39.5 độ, 300ml * 20 chai/thùng

2208601000

THUNG

5.00

2,140,000.00

VND

Rượu Vodka Men 29.5 độ, 300ml * 20 chai/thùng

2208601000

THUNG

4.00

1,620,000.00

VND

Bia Huda chai 450ml, 20 chai/thùng

2203009000

THUNG

300.00

27,300,000.00

VND

Thuốc lá White horse 10 gói/cây* 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

5.00

31,400,000.00

VND

Thuốc lá Seabird 10 gói/cây * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

20.00

30,800,000.00

VND

Trà thảo mộc Dr Thanh 500ml, 24 chai/thùng

2101209000

THUNG

18.00

3,060,000.00

VND

Trà xanh không độ 500ml, 24 chai/thùng

2101209000

THUNG

30.00

3,630,000.00

VND

388

08/07/10

Công ty TNHH Hoàng Ngọc – Số 40, Ngô Đức Kế - Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

3001020368

Dầu ăn Marvela, 0,4l * 24 chai/thùng

1516201900

THUNG

20.00

4,240,000.00

VND

Dầu ăn Marvela, 1l * 12 chai/thùng

1516201900

THUNG

40.00

10,160,000.00

VND

Dầu ăn Marvela, 2l * 6 chai/thùng

1516201900

THUNG

50.00

12,600,000.00

VND

Dầu ăn Marvela, 5l * 4 chai/thùng

1516201900

THUNG

70.00

28,420,000.00

VND

Thuốc lá Era Menthol, 10 gói/cây*50 cây/thùng

2402209000

THUNG

2.00

3,030,000.00

VND

Thuốc lá Era Đà Lạt, 10 gói/cây * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

3.00

4,740,000.00

VND

390

08/07/10

CN Cty TNHH Hoàng Ngọc – TT Phố Châu Hương Sơn Hà Tĩnh

3001021368001

Bia lon Sài Gòn 333, 330ml * 24 lon/thùng

2203009000

THUNG

800.00

124,480,000.00

VND

391

08/08/10

Xí nghiệp TN Ngọc Ny – Xóm 7, xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh

3000313569

Thuốc lá Vinataba SG 10 gói * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

110.00

149,000,000.00

VND

392

08/08/10

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Sơn Hoa – Khối 7, TT Hương Khê, Hà Tĩnh

3000364002

Bia Huda chai, 450ml * 20 chai/thùng

2203009000

THUNG

300.00

27,300,000.00

VND

Bia Hà Nội chai, 450ml * 20 chai/thùng

2203009000

THUNG

100.00

11,100,000.00

VND

Thuốc lá Vinataba SG 10 gói * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

30.00

171,600,000.00

VND

Thuốc lá White Horse, 10 gói * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

10.00

62,800,000.00

VND

Sữa đặc ông thọ đỏ, 48 hộp/thùng

0402103090

THUNG

6.00

3,048,000.00

VND

393

08/09/10

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thống Tuấn – Xóm 5, TT Đức Thọ, Hà Tĩnh

3000373180

Sữa hộp Yotuti cam, 110ml * 48 hộp/thùng

0403101900

THUNG

200.00

23,700,000.00

VND

Dầu ăn Maravela, 1L * 12 chai/thùng

1516201900

THUNG

100.00

24,700,000.00

VND

Dầu ăn Maravela, 2L * 6 chai/thùng

1516201900

THUNG

100.00

24,700,000.00

VND

Dầu ăn Maravela, 5L * 4 chai/thùng

1516201900

THUNG

100.00

40,500,000.00

VND

394

08/09/10

Công ty TNHH Hồng Đức – Xóm 5 – TT Đức Thọ, Hà Tĩnh

3000336037

Bột giặt Ô mô, 1500g x 9 gói/thùng

3401199000

THUNG

2.00

765,818.00

VND

Bột giặt Ô mô, 3000g x 4 gói/thùng

3401199000

THUNG

2.00

629.090.00

VND

Bột giặt Ô mô Comfort, 800g x 18 gói/thùng

3401199000

THUNG

3.00

1,286,181.00

VND

Bột giặt Surt, 240g x 4 gói/thùng

3401199000

THUNG

13.00

2,259,634.00

VND

Nước rửa chén Sunlight chanh, 450g x 24 chai/thùng

3402909900

THUNG

14.00

2,626,904.00

VND

Nước rửa chén Sunlight chanh, 800g x 15 chai/thùng

3402909900

THUNG

30.00

6,136,350.00

VND

Hạt nêm từ thịt Knort, 210g x 32 gói/thùng

1603003000

THUNG

7.00

2,301,089.00

VND

Hạt nêm từ nấm rong biển, 220g x 2 gói x 12 bộ/thùng

1603003000

THUNG

5.00

1,232,725.00

VND

Kem đánh răng P/S, 200g x 36 hộp/thùng

3306109000

THUNG

5.00

1,881,820.00

VND

Kem đánh răng P/S, 120g x 100 hộp/thùng

3306109000

THUNG

2.00

1,272,728.00

VND

Cháo dinh dưỡng Vị Hương, 50g x 50 gói/thùng

1902309000

THUNG

47.00

2,554,920.00

VND

Bánh kem Lolie Hải Hà, 432g x 12 gói/thùng

1905312000

THUNG

6.00

1,393,818.00

VND

Bánh kẹp kem Hải Hà, 350g x 10 gói/thùng

1905312000

THUNG

17.00

1,884,484.00

VND

Bánh kem Longpie Hải Hà, 200gx 20 gói/thùng

1905312000

THUNG

15.00

8,099,855.00

VND

Bánh Miniwaf Hải Hà, 330g x 12 gói/thùng

1905312000

THUNG

9.00

1,500,408.00

VND

Kẹo xốp Hải Hà, 85g x 80 gói/thùng

1704909000

THUNG

11.00

2,102,991.00

VND

Kẹo Chew Hải Hà, 105g x 60 gói/thùng

1704909000

THUNG

5.00

900,170.00

VND

Mỳ Mum Mum Micoem, 70g x 30 gói/thùng

1902301000

THUNG

2,300.00

123,362,800.00

VND

Mỳ Tứ tuyệt Micoem, 75g x 30 gói/thùng

1902301000

THUNG

30.00

1,772,730.00

VND

Trà xanh không độ, 500ml x 24 chai/thùng

2101209000

THUNG

25.00

3,000,000.00

VND

Nước tăng lực Number one, 350ml x 24 chai/thùng

2202109000

THUNG

10.00

1,051,700.00

VND

Trà thảo mộc Dr Thanh, 350ml x 24 chai/thùng

2101209000

THUNG

6.00

778,584.00

VND

Sữa tươi Ba vì, 110ml x 48 hộp/thùng

0402990000

THUNG

44.00

5,997,728.00

VND

Sữa tươi Ba vì, 180ml x 48 hộp/thùng

0402990000

THUNG

32.00

6,466,848.00

VND

Sữa chua Ba vì, 100ml x 48 hộp/thùng

0403101100

THUNG

51.00

7,898,013.00

VND

Nước rau câu sữa chua Long Hải, 445g x 12 gói/thùng

2007999000

THUNG

9.00

965,457.00

VND

Nước rau câu Long Hải, 100g x 100 cốc/thùng

2007999000

THUNG

49.00

4,167,989.00

VND

395

08/09/10

Xí nghiệp TN Ngọc Ny – Xóm 7, xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh

3000313569

Thuốc lá White Horse, 10gói/câyx50 cây/thùng

2402209000

THUNG

5.00

31,250,000.00

VND

Thuốc lá Seabird (10 gói/cây x 50 cây/thùng)

2402209000

THUNG

40.00

72,000,000.00

VND

Thuốc lá Seabird menthol fresh (10 gói/cây x 50 cây/thùng)

2402209000

THUNG

5.00

8,100,000.00

VND

Sữa đặc có đường ông Thọ (380g x 48 hộp/thùng)

0402103090

THUNG

30.00

15,600,000.00

VND

Dầu ăn Marvela, 5 lít x 4 chai/thùng

1516209900

THUNG

20.00

8,730,000.00

VND

Dầu ăn Marvela, 2 lít x 6 chai/thùng

1516209900

THUNG

80.00

21,496,000.00

VND

Dầu ăn Marvela, 1 lít x 12 chai/thùng

1516209900

THUNG

70.00

18,809,000.00

VND

396

08/09/10

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quỳnh Anh – Khối 3, TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh

3001127117

Bia lon Hà Nội 330ml * 24 lon/thùng

2203009000

THUNG

2,200.00

374,000,000.00

VND

398

08/10/10

CN Cty TNHH Hoàng Ngọc - TT Phố Châu Hương Sơn Hà Tĩnh

3001021368001

Bia lon Sài Gòn 333, 330ml * 24 lon/thùng

2203009000

THUNG

900.00

140,040,000.00

VND

Nước làm mềm vải Downy nắng mai 2l, 4 chai/thùng

3401300000

THUNG

5.00

1,319,000.00

VND

Nước làm mềm vải Downy nắng mai 1l, 6 chai/thùng

3401300000

THUNG

10.00

4,144,000.00

VND

Dầu gội Rejoice siêu mượt 675ml*6 chai/thùng

3305100090

THUNG

6.00

1,867,800.00

VND

Dầu gội Rejoice siêu mượt 360ml*12 chai/thùng

3305100090

THUNG

8.00

3,079,200.00

VND

Kem giữ nếp tóc Pantine ngăn rụng tóc 135ml * 24 chai/thùng

330590000

THUNG

7.00

6,718,600.00

VND

Dầu xả Pantine ngăn rụng tóc 7ml * 700 gói/thùng

3305100090

THUNG

15.00

7,666,500.00

VND

Dầu xả Pantine dưỡng tóc bóng mượt 7ml * 700 gói/thùng

3305100090

THUNG

3.00

1,533,300.00

VND

Dầu xả pantine chăm sóc toàn diện 7ml * 700 gói/thùng

3305100090

THUNG

2.00

1,022,200.00

VND

Kem dưỡng trắng da Olay trắng đẹp tự nhiên 20g * 48h/thùng

3304999000

THUNG

3.00

2,349,000.00

VND

Dầy gọi Head&Shoulders bạc hà 380ml * 12c/thùng

3305100090

THUNG

5.00

2,906,000.00

VND

Dầu xả Rejoice siêu mượt 5.5ml * 720g/thùng

3305100090

THUNG

100.00

26,380,000.00

VND

Dầu xả Rejoice 3 trong 1, 5.5ml * 840g/thùng

3305100090

THUNG

150.00

39,570,000.00

VND

Dầu xả Rejoice chống sơ rối 5.5ml*840g/thùng

3305100090

THUNG

80.00

21,104,000.00

VND

400

08/10/10

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thái Tuấn – Xóm 5, TT Đức Thọ, Hà Tĩnh

3000861283

Thuốc lá Seabird, 10 gói/c * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

30.00

31,165,000.00

VND

Thuốc lá Vinataba, 10 gói/c * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

5.00

28,415,000.00

VND

Thuốc lá ngựa White horse, 10 gói/c * 50 cây/thùng

2402209000

THUNG

5.00

31,145,000.00

VND

Mỳ tôm Bốn phương 70g * 30 gói/thùng

1902301000

THUNG

800.00

39,200,000.00

VND

Mỳ tôm Hảo hảo 75g * 30 gói/thùng

1902301000

THUNG

120.00

7,221,720.00

VND

402

08/11/10

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Sơn Hoa – Khối 7, TT Hương Khê, Hà Tĩnh

3000364002

Bia Huda chai 450ml, 20 chai/thùng

2203009000

THUNG

300.00

27,300,000.00

VND

Bia Huda Extra 355ml, 20 chai/thùng

2203009000

THUNG

90.00

9,630,000.00

VND

Bia Hà Nội chai 450ml, 20 chai/thùng

2203009000

THUNG

50.00

5,550,000.00

VND

Bia Hà Nội lon 330ml, 24lon/thùng

2203009000

THUNG

50.00

8,150,000.00

VND

 

 

 

 

 

 

Thuốc lá Vinataba, 10 g/cây * 50c/thùng

2402209000

THUNG

20.00

114,400,000.00

VND

Thuốc lá Dunhill, 10g/cây * 50c/thùng

2402209000

THUNG

1.00

8,700,000.00

VND

Thuốc lá 555 gold, 10g/cây * 50c/thùng

2402209000

THUNG

1.00

9,150,000.00

VND

Rượu Men Vodka 39.5 độ, 500ml * 12c/thùng

2208601000

THUNG

15.00

6,600,000.00

VND

403

08/11/10

Doanh nghiệp tư nhân Phương Thanh – Khối 10, TT Đức Thọ, Hà Tĩnh

3000437740

Bia lon Hà Nội, 330ml * 24 lon/thùng

220300900

THUNG

1,000.00

166,000,000.00

VND

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1070/HQHT-NV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1070/HQHT-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2010
Ngày hiệu lực16/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1070/HQHT-NV quản lý hải quan, thuế liên quan Thông tư 116/2010/TT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1070/HQHT-NV quản lý hải quan, thuế liên quan Thông tư 116/2010/TT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1070/HQHT-NV
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLương Trường Thọ
        Ngày ban hành16/08/2010
        Ngày hiệu lực16/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1070/HQHT-NV quản lý hải quan, thuế liên quan Thông tư 116/2010/TT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1070/HQHT-NV quản lý hải quan, thuế liên quan Thông tư 116/2010/TT

             • 16/08/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/08/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực