Công văn 1070/NHNN-TD

Công văn 1070/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai một số nội dung liên quan đến việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn 1070/NHNN-TD triển khai nội dung liên quan thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được thay thế bởi Thông tư 06/2003/TT-NHNN hướng dẫn nội dung góp vốn lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tổ chức tín dụng theo QĐ 02/2003/NQ-CP và được áp dụng kể từ ngày 20/05/2003.

Nội dung toàn văn Công văn 1070/NHNN-TD triển khai nội dung liên quan thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1070/NHNN-TD

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1070/NHNN-TD NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Kính gửi:

- Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các tổ chức tín dụng

Ngày 20/12/2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng) kèm theo Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg); Ngày 7/5/2002 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn số 42/2002/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Thông tư số 42/2002/TT-BTC) Để triển khai chủ trương của Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, triển khai ngay một số việc sau:

1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Trên cơ sở tổng kết đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành, địa phương tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng tại địa phương.

Khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cử đại diện tham gia Ban trù bị thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng và Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng của tỉnh, thành phố.

2. Các tổ chức tín dụng:

2.1. Căn cứ vào vốn điều lệ và quỹ dự trữ, tình hình sử dụng vốn điều lệ và quỹ dự trữ cho hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và tình hình phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương để quyết định việc tham gia đóng góp vốn vào Quỹ bảo lãnh tín dụng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập.

- Mức góp vốn của một tổ chức tín dụng trong một quỹ bảo lãnh tín dụng so với vốn điều lệ của quỹ bảo lãnh tín dụng đó tối đa không được vượt quá tỷ lệ sau:

+ Ngân hàng: 6%

+ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Công ty tài chính): 10%

- Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của một tổ chức tín dụng trong tất cả các doanh nghiệp, các quỹ bảo lãnh tín dụng so với vốn điều lệ và quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng đó tối đa không được vượt quá tỷ lệ sau:

+ Ngân hàng: 30%

+ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Công ty tài chính): 40%

2.2. Cử đại diện tham gia Ban trù bị thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tham gia Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng trong trường hợp góp vốn vào Quỹ bảo lãnh tín dụng được thành lập tại địa phương.

2.3. Hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu được Quỹ bảo lãnh tín dụng bảo lãnh khi vay vốn tại tổ chức tín dụng theo đúng quy định tại Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg Thông tư số 42/2002/TT-BTC và các quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với khách hàng.

2.4. Phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay và hoàn trả nợ của khách hàng, đảm bảo an toàn vốn.

Trên đây là một số nội dung triển khai liên quan đến việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nhgiệp nhỏ và vừa. Trong quá trình triển khai thực hiện, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố; các tổ chức tín dụng, nếu có vướng mắc, báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ tín dụng) để được giải quyết kịp thời.

 

Nguyễn Văn Giàu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1070/NHNN-TD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1070/NHNN-TD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2002
Ngày hiệu lực03/10/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2003
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1070/NHNN-TD

Lược đồ Công văn 1070/NHNN-TD triển khai nội dung liên quan thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1070/NHNN-TD triển khai nội dung liên quan thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1070/NHNN-TD
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýNguyễn Văn Giàu
     Ngày ban hành03/10/2002
     Ngày hiệu lực03/10/2002
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2003
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1070/NHNN-TD triển khai nội dung liên quan thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1070/NHNN-TD triển khai nội dung liên quan thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa