Công văn 1070/TTg-QHQT

Công văn số 1070/TTg-QHQT về việc báo cáo kết quả đàm phán Chương trình PRSC 6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1070/TTg-QHQT báo cáo kết quả đàm phán Chương trình PRSC 6


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1070/TTg-QHQT
V/v Báo cáo kết quả đàm phán Chương trình PRSC 6

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Ngoại giao, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Văn phòng: Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 7276/NHNN-HTQT ngày 05 tháng 7 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 6 (PRSC 6) vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) với các nội dung như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định tài trợ cho Chương trình PRSC 6 và các văn kiện liên quan của Chương trình với đại diện của WB.

3. Giao Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sau khi Hiệp định tài trợ được ký và được Chủ tịch nước phê chuẩn, giao Bộ Tư pháp cung cấp Ý kiến pháp lý để Hiệp định tài trợ sớm có hiệu lực.

5. Về việc tiếp nhận các khoản đồng tài trợ cho Chương trình PRSC 6:

- Đồng ý về nguyên tắc việc tiếp nhận các khoản đồng tài trợ dưới hình thức viện trợ không hoàn lại cho Chương trình PRSC 6 và ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký các Hiệp định đồng tài trợ này mà không cần phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nếu nội dung của các Hiệp định phù hợp với Hiệp định Tài trợ của WB cho Chương trình PRSC 6.

- Đối với các khoản đồng tài trợ dưới hình thức vay ưu đãi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm rõ các điều kiện vay và mục đích sử dụng vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tiếp nhận theo quy định hiện hành.

6. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm chủ các tài khoản tiếp nhận bằng ngoại tệ của khoản Tín dụng và các khoản đồng tài trợ cho PRSC 6; tổ chức kiểm toán các tài khoản này khi được các bên tài trợ đề nghị hợp lý. Chi phí kiểm toán được tính vào chi phí nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7. Giao Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng phương án sử dụng số tiền Đồng quy đổi từ số tiền của khoản tín dụng của WB và các khoản đồng tài trợ cho Chương trình PRSC 6 để tài trợ cho các chi phí liên quan đến chương trình cải cách của Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

8. Đồng ý về mặt nguyên tắc tiếp nhận các khoản hỗ trợ kỹ thuật theo hình thức viện trợ không hoàn lại để tài trợ cho hoạt động của Ban Điều phối các chương trình PRSC thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ nay cho đến khi kết thúc Chương trình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm các thủ tục tiếp nhận các khoản hỗ trợ kỹ thuật này theo quy định hiện hành.

9. Các Bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chuẩn bị cho Chương trình PRSC 7 tới./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTT CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, VX, KG, NN, CCHC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 50

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1070/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1070/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1070/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1070/TTg-QHQT báo cáo kết quả đàm phán Chương trình PRSC 6


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1070/TTg-QHQT báo cáo kết quả đàm phán Chương trình PRSC 6
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1070/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1070/TTg-QHQT báo cáo kết quả đàm phán Chương trình PRSC 6

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1070/TTg-QHQT báo cáo kết quả đàm phán Chương trình PRSC 6

              • 03/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực